VyhledáváníÚterý 19. května 2015 se zapíše zlatým písmem do dějin Obce legionářské, která oslaví v těchto dnech své pomyslné 94. narozeniny. Dlouho připravovaný projekt Legiovlak se stal skutečností a souprava 10 zrekonstruovaných vozů se vydala na svou několikaletou spanilou jízdu po naší vlasti.

Slavnostní výjezd Legiovlaku se uskutečnil v úterý za přítomnosti vzácných hostů na Hlavním nádraží v Praze. Pozvání na tuto historickou událost přijal předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka, velvyslanci Slovenské a Francouzské republiky, zástupci českého a slovenského generálního štábu a pochopitelně i vrcholní představitelé Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, ČD Cargo, zástupci samosprávy, partnerských organizací projektu Legie 100 a v neposlední řadě veteráni z druhé světové války.

Program oficiální části byl zahájen v 10 hodin v prostorách Vládního salonku za přítomnosti sta hostů. Úvodního slova se ujal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který ocenil význam Legiovlaku pro dnešní dobu a jeho zaměření na vzdělávání mládeže, což především vedlo Vládu ČR k podpoře projektu. Zástupce náčelníka GŠ AČR genmjr. Jaroslav Kocián vyzdvihl legionářskou tradici, která je vzorem i pro dnešní armádu a upozornil, že vojáci v zahraničních misích dnes se musí mnohdy potýkat se stejnými obtížemi, jako čs. legionáři za první světové války. Velvyslanec Slovenské republiky J. E. pan Peter Weiss ocenil krom jiného i nadšence ze Slovenska, kteří svou prací přispěli k tomu, že do sestavy Legiovlaku přibyl kovářský vůz, jenž byl zrekonstruován ve Zvolenu. V československém duchu se neslo i slovo 2. zástupce náčelníka GŠ SR pana genmjr. Pavla Macka, který vyjádřil pocit zadostiučinění, že společný boj Čechů a Slováků za samostatnost bude náležitě připomenut, a to i na Slovensku, kam Legiovlak v budoucnu zavítá. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, a. s., pan Pavel Krtek připomněl spolupráci na rekonstrukci Legiovlaku a generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s. o., pan Pavel Surý zmínil, že jeho organizace podpořila výrazně provoz Legiovlaku slevou na poplatcích za přepravu, jež je zajištěna ve spolupráci s ČD Cargo, za něž promluvil člen představenstva Zdeněk Škvařil, který jako mnozí z předchozích řečníků popřál Legiovlaku mnoho ujetých kilometrů a úspěch v jeho poslání.

Na závěr pronesl projev předseda Československé obce legionářské bratr Pavel Budinský. Jeho slova se nesla v děkovném duchu. Za výraznou pomoc poděkoval předsedovi vlády ČR panu Bohuslavu Sobotkovi, Ministerstvu obrany ČR, Ministru dopravy ČR v čele s panem ministrem Danem Ťokem, a také všem třem hlavním železničním partnerům.

Následně se k projektu Legie 100 připojili dva nový strategičtí partneři. První byl Český rozhlas, za nějž podepsal memorandum o spolupráci tajemník generálního ředitele pan Josef Havel. Ten poté zmínil, že pro Český rozhlas byl projekt Legiovlaku natolik atraktivní a záslužný, že vedení ani na chvíli neváhalo jej podpořit. K Legii 100 se rovněž připojila Česká unie sportu, za kterou memorandum podepsal její předseda pan Miroslav Jansta. Připomněl následně fakt, že základem čs. legií byl český sokol a i prvorepubliková armáda byla se sportem, a to i vrcholovým, úzce spojena.

Po podpisu memorand vystoupil tajemník projektu Legie 100 bratr Jiří Charfreitag, který přítomné seznámil se základními informacemi o tom, jak Legiovlak vznikal, jak je sestaven a jakým způsobem bude probíhat jeho cesta po krajských městech v letošním roce.

Hosté se poté přesunuli z prostor Vládního salonku na 1. nástupiště pražského hlavního nádraží. V 10:47 z tunelu vyjela historická lokomotiva a za stálého pískání zamířila se sestavou vagonů Legiovlaku k severní části nástupiště. U prvního obrněného vagonu byla panem předsedou vlády ČR panem Bohuslavem Sobotkou, bratrem Budinských, 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR a zástupci železničářů přestřižena slavnostní páska. Poté již vzácní hosté mohli vstoupit do prvního vozu a následně si projít celý Legiovlak, kterým je bratr Charfreitag provedl. Strážní službu u Legiovlaku při tom zajišťovala jak osádka vlaku pod velením bratra Tomáše Gala, tak studenti Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové, jež nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“.

Výjezd Legiovlaku měl jedinečný a náležitý slavnostní průběh a všem organizátorům za to patří dík. Ve 12 hodin se kola Legiovlaku opět pohnula a souprava zamířila na nádraží v Libni, odkud se vydala do Mladé Boleslavi, kde je na hlavním nádraží k vidění do úterý 26. května. Dále bude pokračovat vlak do Liberce, kde se představí 28. května. Československá obec legionářská bude jeho osvětovou pouť sledovat s hrdostí.

text br. Jiří Filip, foto sestra Marcela Volfová a archiv Úřadu vlády ČR

Prapor Českoslo...
Prapor Československé obce legionářské
Předseda ČsOL P...
Předseda ČsOL Pavel Budinský a veterán RAF brig. gen. Emil Boček vítají předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku
Předseda vlády ...
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Předseda vlády ...
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a velvyslanec Francouzské republiky v ČR J. E. Jean Pierre Asvazadourian
Vzácní hosté ve...
Vzácní hosté ve Vládním salonku Hlavního nádraží v Praze
Předseda vlády ...
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Zástupce náčeln...
Zástupce náčelníka Generálního Štábu AČR genmjr. Jaroslav Kocián
Předseda Českos...
Předseda Československé obce legionářské plk. v. z. Pavel Budinský
Předseda ČsOL P...
Předseda ČsOL Pavel Budinský a tajemník generálního tajemníka Českého rozhlasu Josef Havel podepisují memorandum o spolupráci v rámci projektu Legie 100
Předseda České ...
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
1. místopředsed...
1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka
Legiovlak přijí...
Legiovlak přijíždí na 1. nástupiště Hlavního nádraží v Praze
Osádka Legiovla...
Osádka Legiovlaku a studenti Vojenské střední školy MO z Moravské Třebové
Předseda vlády ...
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka v obrněném vagonu
Tajemník projek...
Tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag provází Legiovlakem vzácné hosty
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Přestřižení pás...
Přestřižení pásky symbolicky zahájilo cestu Legiovlaku
Slavnostní příp...
Slavnostní přípitek u zpřístupněného Legiovlaku
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze
Slavnostní výje...
Slavnostní výjezd Legiovlaku z Hlavního nádraží v Praze

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka