VyhledáváníČeskoslovenská obec legionářská otevřela 28. října novou stálou expozici mapující vznik, život a boj československých legií za první světové války v prostorách spilky bývalého pivovaru na hradě Křivoklát. Vstup do expozice je zdarma.

Československá obec legionářská se rozhodla oslavit 97. výročí vzniku samostatného Československa otevřením nové stálé výstavní expozice s názvem Cesta legionáře. 

Když 28. října roku 1918 vznikl samostatný československý stát, jeho armáda se nacházela stovky a tisíce kilometrů od domova. Příslušníky této armády, která se zrodila dříve než československý stát, byli legionáři – čeští a slovenští dobrovolníci, kteří se svobodně rozhodli přijmout dočasnou roli „zrádců“, aby vlastnímu národu vybojovali svobodu. Stáli po boku vojáků dohodových mocností na všech bojištích po všechny roky trvání první světové války. Nenosili vlastní uniformy, přesto byli snadno k rozpoznání svou bojovností a odhodláním. V řadách francouzské, ruské, srbské, italské, americké i britské armády se tisíce Čechů a Slováků podílelo na konečné porážce Centrálních mocností. Pro československou zahraniční akci měli legionáři zásadní podíl na uznání nároků na vlastní stát.

Cesta legionářů do svobodné vlasti nebyla procházkou a stála mnoho obětí. Neskončila ani s koncem války v roce 1918. Legionáři navrátivší se z Francie a Itálie museli bránit vlastní hranice mladé republiky. Totéž si přáli i legionáři v Rusku, byli však zataženi do ruské občanské války. Jejich cesta se tím protáhla o tisíce kilometrů a stovky dní. Koncem cesty byl až příjezd posledních legionářů déle než dva roky po skončení války. Během své pouti legionáři objeli celý svět, vykonali ohromující činy a položili základ idejím, které k nám promlouvají i dnes.

O tom všem vypráví nová výstava v prostorách spilky bývalého hradního pivovaru na Křivoklátě, která bude přístupná zdarma ve stejném čase, jako je otevřen hrad samotný. Za spolupráci při přípravě za ČsOL děkujeme Muzeu a vzdělávacímu centru čs. legií, Vojenskému historickému ústavu, Vojenskému ústřednímu archivu a Správě státního hradu Křivoklátu. Bez jejich spolupráce by vznik expozice nebyl možný. 


Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře
Stálá expozce -...
Stálá expozce - Cesta legionáře

Cesta legionare

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka