VyhledáváníV období opravdu slavnostním, nedlouho po oslavách stého výročí vzniku Československé republiky a v předvečer Dne válečných veteránů, se sešla členská schůze opavské jednoty Československé obce legionářské. Účelů slavnostního setkání bylo několik, nejpřednějším z nich však bylo setkání s válečnými veterány, o něž se jednota stará v rámci projektu péče zaměřené právě na ně. 

Na začátek bylo potřeba dostát několika formálním povinnostem. Po uvítání hostů a schválení programu vystoupil bratr Sobarňa, aby přítomné informoval o stavu členské základny. Je potěšující, že se jednání účastnilo více mladších členů, přivítali jsme i několik nováčků. Nikdy ale nezapomínáme ani na ty, kteří působili v ČsOL dlouhá léta, ale již je dostihl jejich osud. Jejich památku jsme uctili minutou ticha.

Po informacích o práci výboru jednoty si vzal slovo bratr Fiala, aby připomněl řadu akcí, kterých se zástupci naší organizace účastnili. A v tomto roce plném výročí jich skutečně nebylo málo. Vedle nejrůznějších shromáždění, pietních setkání a pochodů na rozličných místech Ostravska, Opavska, Bruntálska a Vítkovska jsme si prohlédli fotografie dokumentující cestu našich zástupců na Ukrajinu, konkrétně do Bachmače a Sokolova. Dozvěděli jsme se také některé podrobnosti o spolupráci navázané s Norskem. Bratr Fiala na závěr doporučil všem členům sledovat informace o uskutečněných aktivitách jednoty, které jsou přístupné na internetu ve formě prezentací; ti, kteří již vzhledem ke svému věku moderní technikou nevládnou, se informace dozvídají tradičními cestami – dopisem či telefonem.

Přítomní na našich setkáních obvykle čekají na slavnostní udělování ocenění. A v této fázi schůze na ně nastal čas. Pamětní medaili ČsOL II. stupně převzali Jiří Kaštil, Irena Truplová a především válečná veteránka Miroslava Kaštovská. Minci ČsOL si odnášejí válečná veteránka Libuše Rudelová a dále Vítězslav Sobarňa a Václav Svoboda. Ocenění byla udělena u příležitosti Dne veteránů. Sté výročí vzniku republiky bude celé řadě našich členů připomínat pamětní medaile – zde by ale výčet jmen byl vskutku obšírný, proto zůstane jen u této připomínky.

Následně bratr Krejčí podal zprávu o hospodaření jednoty. Vyzdvihl především investice do práce s mládeží. Vedle prostředků jednoty byly využity i sponzorské dary. Tak mohly být finančně pokryty odborné exkurze pro žáky základních a středních škol. Bratr Krejčí dodal ještě poznámku, že své funkce průvodce a lektora se velmi úspěšně zhostil bratr Bedřich Štencel, který nahradil churavějícího Ing. Jaromíra Breuera.

Předseda jednoty bratr Zavadil představil plán činnosti pro příští období a vyzval členy jednoty k účasti. Pak už se rozproudila diskuse – z ní za zaznamenání stojí především vystoupení Pavla Chrásky, člena Klubu vojenské historie, který poděkoval za podporu činnosti jejich spolku a pozval na akce, v nichž hlavní atrakcí bude milostovický "bunkr"

U Trigonometru, který je v péči jmenovaného klubu. Podle našeho soudu tento pevnostní objekt opravdu stojí za návštěvu – např. v příští turistické sezoně. Diskuse zvolna přešla v neformální rozhovory mezi přítomnými. Setkání jednoty naplnilo všechny své plánované body a chýlilo se ke konci.     

text a foto: Magda Hrstková 

Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně
Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně
Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně
Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně
Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně
Den veteránů js...
Den veteránů jsme oslavili opravdu důstojně

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka