VyhledáváníDne 6. dubna 2019 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy ČsOL jednoty Tachov Jaro 2019. Střelecká soutěž proběhla na střelnici Rychta v Tachově. 

Setkání členů jednoty Tachov a hostů zahájil předseda jednoty br. Kašpárek. Připomněl význam ČsOL, její odkaz pro současnost a činnost Obce legionářské i jednoty. Podrobněji hovořil o projektu POVV a novodobých válečných veteránů, členů jednoty Tachov. Památka padlých byla uctěna minutou ticha.

Po oficiální části byla provedena instruktáž o zbraních, které se následně použily ke střelbě, poučení o bezpečnostních opatřeních a průběhu soutěže. Vlastní střelba proběhla organizovaně, bez problémů a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků.

Po skončení soutěže si mohli členové zkušebně vystřelit z různých druhů a typů zbraní. Před vlastní střelbou byla rovněž provedena jejich ukázka. Pro děti byl připraven a proveden doprovodný program. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Nejlepším byly uděleny medaile.

Setkání se zúčastnilo 60 osob, střílejících z pistole bylo 55. Setkání se také zúčastnili členové ČsOL z Karlovarského a Plzeňského kraje. Na závěr byla akce vyhodnocena a předány poháry vítězům. Akce byla propagována v místním tisku a TV. Na akci bylo vyvěšeno logo MO, ČsOL a Plzeňského kraje. Akce byla velice kladně hodnocena všemi přítomnými.

 

text a foto: br. Jiří Kašpárek

 

Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty
Jarní střelecká...
Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty

 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka