VyhledáváníV sobotu 28. září 2019 se členové hodonínské jednoty Československé obce legionářské spolu s členem KVH 43. pěší pluk Brno zúčastnili vzpomínkového shromáždění v jihomoravském Podivíně u hrobu dobrovolníka Slovácké brigády Václava Neužila, od jehož úmrtí uplynulo 100 let. 

Město Podivín k uctění památky svého rodáka nechalo opravit jeho hrob na místním hřbitově. O podnět k uskutečnění oprav a uspořádání pietního aktu se zasloužil předně pan plk. Vlastimil Němeček. Tento průkopník zkoumání dějin Slovácké brigády o hrob celá léta pečoval a udržoval vzpomínku také na další vojáky Slovácké brigády. Nejen jemu, ale i městu Podivín a všem, kteří se na pietním aktu podíleli, patří velký dík. Potěšila nás také hojná účast spoluobčanů z místních spolků Sokola, Junáka, SDH a krojované chasy, což je příslibem, že tradice, činy a oběti Slovácké brigády nebudou zapomenuty.

 

100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila
100. výročí úmr...
100. výročí úmrtí Václava Neužila

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka