Vyhledávání



V pondělí 28. září 2020 proběhlo ve Slatinicích a Olomouci představení nové knihy "Za války - Slatinice 1939-1945" z pera historika a člena Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" br. Petra Žižky. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v obci Slatinice bylo bohužel přistoupeno k výrazné redukci plánovaného bohatého celodenního programu Svatováclavských oslav, kde měla být publikace slavnostně představena. Přes obtíže se nakonec podařilo uskutečnit alespoň dopolední program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích a odpolední skromnou prezentaci knihy "Za války" v Olomouci. 

Den s knihou "Za války" zahájila v 10:45 hod. svatováclavská mše v kostele ve Slatinicích. Po mši přistoupil místní farář Miroslaw Lukasiewicz k požehnání knihy a prostor k proslovu dostal starosta Slatinic Ondřej Mikmek, radní Slatinic a člen ČsOL jednoty Olomouc 1 br. Michal Sedlák, který byl iniciátorem myšlenky vzniku knihy o občanech Slatinic ve druhém čs. odboji, a autor publikace Petr Žižka. Z úst autora si přítomní vyslechli nejen poděkování, ale i pár střípků z pestrých životů popisovaných osob. Kromě občanů Slatinic se na mši a následné žehnání nové publikace dále dostavili např. zástupci z řad členů ČsOL jednoty Olomouc 1 a Sokola Olomouc-Hodolany.

Představení knihy pokračovalo od 17:00 hod. v olomoucké hospůdce U Kuděje. Z důvodu stále se zhoršující koronavirové pandemie byla prezentace publikace kapacitně omezena na pouhých 15 osob. V přátelské atmosféře autor Petr Žižka zahájil představení knihy úvodním slovem a následně v obsáhlém výkladu seznámil obecenstvo s životními osudy všech pěti popisovaných občanů Slatinic. Po přednášce proběhl slavnostní křest knihy a na závěr oficiálního programu autogramiáda s autorem.

Publikace přibližuje na 160 stranách osudy pěti statečných občanů Slatinic, kteří se zapojili do druhého československého odboje v letech 1939-1945. Kromě jeijch životních osudů se publikace v závěrečné kapitole věnuje obci Slatinice v letech 1939-1945. Pozornost je věnována Slatinicím v období německé okupace a následně osvobození obce.

Čs. domácí odboj zastupuje ruský legionář a policejní inspektor Josef Mišák. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se zapojil do odboje především sběrem cenných zpravodajských informací, k nimž měl jako policejní inspektor v Olomouci snadnější přístup. Bohužel byla jeho odbojová činnost v březnu 1942 gestapem odhalena a po atentátu na Reinharda Heydricha byl po více jak dvouměsíčním útěku dopaden. Jeho život skončil na popravišti berlínské věznice Plötzensee v září 1943.

Zbylé čtyři osoby se zapojily do Československého zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii. V čs. armádě jako lékař odvodní komise v Paříži a Marseille a později jako přednosta laboratoře pro klinická vyšetření u Čs. červeného kříže působil MUDr. Jaroslav Marek. Během první světové války sloužil MUDr. Marek jako lékař v rakousko-uherské armádě a ve 20. až 30. letech si získal v Paříži uznání jako výborný experimentální patolog.

V rámci britského letectva Royal Air Force sloužily zbývající tři popisované osoby. Jednalo se o Stanislava Havlíčka, který jako zbrojíř sloužil v letech 1941-1943 u 310. čs. perutě a následně až do konce války jako montér-zbrojíř u 311. čs. perutě. Druhým je letecký mechanik-motorář Bernard Mišák, jenž sloužil u 312. čs. perutě od dubna 1941 až do návratu do osvobozeného Československa v roce 1945. Posledním popisovaným je radiotelegrafista-palubní střelec u 311. čs. perutě Josef Taláb, který padl při z náletu na Dortmund 15. dubna 1942. Spolu s dalšími dvěma příslušníky osádky (Oldřich Havlík a Pavel Varjan) navždy odpočívá ve vojenské části hřbitova Eindhoven-Woensel.

Knihu je možné získat za 200 Kč na Obecním úřadě ve Slatinicích nebo přímo u autora na emailovém kontaktu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě zaslání poštou bude částka navýšena o poštovné.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Petr Žižka, br. Evžen Petřík

Představení kni...
Představení knihy
Představení kni...
Představení knihy
Představení kni...
Představení knihy
Představení kni...
Představení knihy
Představení kni...
Představení knihy
Představení kni...
Představení knihy
 

Partneři



Navštivte



© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka