VyhledáváníPrvní říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Při této příležitosti se konala velmi zajímavá soutěž Babička roku 2020. Je to soutěž pro babičky od 55 let a probíhá ve všech krajích. V loňském roce jsme poprvé dostali pozvání na tuto akci, moc se našim členkám i členům líbila. Byli jsme vyzváni panem Miloslavem Vajsem, předsedou Rady seniorů Středočeského kraje, abychom se v tomto roce také zúčastnili. Požádala jsem naši členku Miroslavu Čížkovou, babičku třech vnoučat, zda by nechtěla pozvání do soutěže přijmout a reprezentovat kladenské legionářky. Nejprve váhala, ale nakonec se rozhodla výzvu přijmout. Tak jako v loňském roce, soutěžilo se v prostorách velkého sálu Domu kultury v Kladně a to 30. září 2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Vzhledem ke covidovým opatřením se letošní ročník musel obejít bez diváků, což mrzelo jak účinkující, tak i porotu. 

Ještě před zahájením soutěžního klání proběhlo autorské čtení Michala Viewegha, který přečetl ukázku ze své knihy Báječná léta pod psa. Poté následovalo vyhodnocení příspěvků, které byly zaslány v souvislosti s aktivitami jednotlivých organizací. Předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně ses. Eva Armeanová obdržela ocenění za nejlepší příběh u příležitosti oslav Svátku seniorů a Babičky roku Středočeského kraje 2020 a dvě knihy se spisovatelovým podpisem. Její příspěvek byl samozřejmě o aktivitách kladenské jednoty Československé obce legionářské. Pak již patřilo podium Vladimíru Hronovi, který pozdravil všechny seniory a seniorky k Mezinárodnímu dni seniorů, litoval, že je to bez diváků, ale přenos bude vysílán televizí Šlágr, a tak bude možné ho sledovat i prostřednictvím telefonů, tabletů a počítačů. Představil porotu, které připadl nelehký úkol, vybrat tu nejlepší babičku, která bude reprezentovat Středočeský kraj.

V první soutěžní disciplíně každá ze soutěžících dostala tři stejné otázky - proč a kdo je přihlásil, kolik mají vnoučat a jaké mají záliby. V druhé disciplíně, která byla tzv. volná, si každá účastnice připravila to, čím chtěla nejvíce zaujmout. Mirka Čížková přišla v legionářské uniformě, moc ji to slušelo, seznámila přítomné s historií a odkazem našich legionářů a zmínila se také o střeleckých soutěžích ze samopalu a z pistole. Střelecká soutěž z pistole byla na počest jejího otce válečného veterána Ludvíka Darovce, který bojoval za druhé světové války ve Slovenském národním povstání. V této soutěži si vystřílela první místo. Poslední disciplína nebyla promenáda v plavkách, jak nejprve zažertoval Vladimír Hron, ale byla to módní přehlídka. Dámy představily módu několika uplynulých desetiletí. Mirka se představila v decentním bílorůžovém kompletu blůzky a sukně, doplněném o bílé boty a bílou kabelku. Vladimír Hron uváděl jednotlivé seniorky slovy, „dívka s číslem…“, protože se mu nechtělo věřit, že to jsou babičky.

Rozhodování poroty jistě nebylo jednoduché. Všechny soutěžící byly obdivuhodné, odvážné a každá porotu něčím zaujala. Nejprve byla vyhlášena nejstarší babička, tou se stala Marie Kalousová, babičkou sympatie byla vyhodnocena Eva Suchanová. Pak již zavládlo napětí a očekávání všech přítomných finalistek, jak to vlastně celé dopadne. Třetí místo obsadila Blanka Litterbachová, druhé místo Iva Čížová a Babičkou Středočeského kraje a vítězkou se stala Miroslava Čížková, členka kladenské jednoty Československé obce legionářské. Všechny vítězky obdržely korunky, šerpy, květiny a další dárky. Mirka bude reprezentovat Středočeský kraj na celostátním finále Babička roku v Olomouci dne 18. listopadu 2020. Všichni budeme držet palce, aby vítězka Středočeského kraje Babičky roku 2020 úspěšně reprezentovala náš kraj a naši jednotu. Poděkování a obdiv si zaslouží všechny přihlášené babičky a také organizátoři, kteří tuto akci v nelehkých podmínkách připravili.

text a foto: ses. Eva Armeanová

Členka Českoslo...
Členka Československé obce legionářské Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje
Členka Českoslo...
Členka Československé obce legionářské Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje
Členka Českoslo...
Členka Československé obce legionářské Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje
Členka Českoslo...
Členka Československé obce legionářské Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje
Členka Českoslo...
Členka Československé obce legionářské Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje
 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka