Vyhledávání„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří! Nechť žije svoboda, nechť žijí naši spojenci! Oznamuji všem všem obyvatelům Československé republiky, že pancéře 16. divize jsou na náměstí republiky v Plzni!“ Tak zněla památná slova dr. Karla Šindlera, která vysílal do éteru v neděli 6. května 1945.

Nyní, 66 let poté, kdy byla pronesena tato slova, se v Plzni již po jedenadvacáté rozběhly Slavnosti svobody. Jako každý rok si naše plzeňská jednota ČsOL tyto slavnostní dny připomíná a aktivně se účastní mnoha akcí, které slavnosti doprovázejí. Tento rok jsme začali již v dubnu, kdy jsme se účastnili pietních aktů v Liticích, Čenínech, Křimicích a v Újezdě u Domažlic, kde byla odhalena deska sestřelenému americkému pilotovi V. P. Kirkhamovi. Byl to pro nás úžasný zážitek, který nás vytrhl z letargie, do které nás uvrhlo dnes již moderní stavění památníčků sudetoněmeckým zrádcům.

Sotva dozněl duben, přišly první květnové pietní akty. Druhého května náš výbor manifestačně položil kytici u pomníku ČsOL a SVV v Plzni na Homolce a přesunul se do Štěnovic k hrobu Nikolaje Martynova, který tragicky zahynul v Afghánistánu. Setkali jsme se zde s Koljovou maminkou a věřím, že mnoho z nás na tento silný moment nikdy nezapomene. Pak uběhlo jen pár dní a stáli jsme čestnou stráž u pomníku obětem světových válek v Plzni na náměstí Míru a hned druhý den jsme byli i u pomníku Díky Ameriko na Americké ulici.

To již byly slavnosti v plném proudu a naše jednota se aktivně účastnila projektu Svobodnou ulicí 1945, kde KVH Tommy a Yankee, Indianhead club Plzeň a Pilsen Liberation – May 1945 o.s. zbudovali dobový tábor US. Army a Československé obrněné brigády. Byla zde například vidět dobová trafika a dobový plot polepený nacistickou propagandou, jak ho mnohý Plzeňák mohl spatřit v květnu 1945. Celou atmosféru zde dokreslovali doboví civilisté a členové revoluční gardy, na čemž se podíleli členové KVH 33. čs. stř. pluk “Doss´Alto“.

Text: br. Jaroslav Karas, foto: autor a Václav Pavlík

Z historie Českého rozhlasu Plzeň

České vysílání v Plzni započalo v posledních dnech 2. světové války. Americká armáda byla ještě nejméně 50 km od Plzně a město okupovalo sedm tisíc nacistických vojáků, když 5. května obsadili čeští vlastenci 500W středovlnný vysílač na soutoku Radbuzy a Mže, tam, kde začíná téci Berounka. Vysílač sloužil okupantům jako místní stanice oznamující na délce vlny 559 m přelety bombardovacích svazů a současně na vlně 265 m rušil české vysílání BBC. Vysílač byl umístěn v bunkru napůl pod zemí, v místech dnešního sportovního areálu ve Štruncových sadech. Zmíněného dne ve 12:37 hod. poprvé ohlásil Dr. Karel Šindler, pozdější první ředitel stanice, památná slova: "Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří!" Vysílání museli brzy přerušit, neboť okupanti učinili pokus o opětovné obsazení vysílače. Následující den, 6. května, kdy kolem poledne Američané za průběžných místních přestřelek Plzeň osvobodili, vlastenci ve vysílání pokračovali a brzy se o program stanice dělili s americkou armádou. V prvních hodinách vysílání však pomohli svými informacemi udržet německou armádu v kasárnách i zamezit unáhleným akcím civilního obyvatelstva proti okupantům. Zabránili tak zbytečnému krveprolití a aniž to plánovali, poprvé v Plzni naplnili důležitou část rozhlasového vysílání – veřejnou službu.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka