VyhledáváníV Tyršově domě na pražském Újezdě se 6. března setkal 1. místopředseda Československé obce legionářské se starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou. Cílem jednání bylo projednat spolupráci mezi oběma organizacemi letos i v dalších letech.

 V úvodu setkání Jindřich Sitta jménem ČsOL ještě jednou poblahopřál Haně Moučkové k jejímu zvolení starostkou v loňském roce. Poté zdůraznil, že ČsOL chce i nadále spolupracovat se Sokolem v duchu memoranda podepsaného 27. října 2010 v předvečer 92. výročí založení samostatného československého státu. V memorandu se tehdy představitelé obou organizací dohodli na tom, že jak Česká obec sokolská, tak i Československá obec legionářská budou veškerou svojí činností rozvíjet a podporovat myšlenky zakladatelů společného státu Čechů a Slováků založeného v roce 1918. V memorandu se zdůrazňuje, že obě organizace se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na posilování hodnot svobody, demokracie, osobní odpovědnosti jednotlivce, sociální solidarity a spravedlnosti. Hana Moučková i Jindřich Sitta se shodli na tom, že v duchu tohoto memoranda je nezbytné pokračovat ve spolupráci i nadále.


Jindřich Sitta poté seznámil starostku s projektem Legie 100, který začíná ČsOL v letošním roce intenzivně realizovat, a také s řadou aktivit vyvíjených v rámci tohoto projektu. Jde například o péči o hroby legionářů v zahraničí, o putovní výstavu o čs. legiích v Rusku, zahájení prací na vytvoření repliky legionářského vlaku, spuštění projektu Krev legionáře či o účast ČsOL na oslavách výročí bitvy u Zborova. V této souvislosti se oba shodli na možnostech spolupráce při realizaci projektu Legie 100 a také, že by k tomu bylo dobré uzavřít samostatné memorandum.

Hana Moučková naopak seznámila s přípravou Sokola na oslavy 150. výročí jeho založení a představitele ČsOL osobně pozvala na slavnostní zasedání výboru ČOS 10. března letošního roku v Karolinu, kterým sokolové oficiálně zahájí sletový rok. Hovořila také o přípravě XV. všesokolského sletu, který se bude konat ve dnech 1. – 7. července 2012 v Praze. I zde se diskutovalo o možné vzájemné spolupráci a podpoře této významné akce ze strany ČsOL.

Text a foto: Ladislav Lenk

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka