VyhledáváníArmádní generál a letecký maršál Karel Janoušek byl vojákem prvního a druhého československého odboje. V první světové válce bojoval v řadách československých legií v Rusku, za druhé světové války pak velel patnácti stovkám československých letců RAF. Je také jediným Čechoslovákem, který získal hodnost leteckého maršála Královského letectva. V roce 1945 mu ji v Londýně udělil král Jiří VI. 

Památka armádního generála Karla Janouška byla uctěna v dopoledních hodinách pietním aktem u příležitosti 77. výročí bitvy o Británii, 124. výročí narození a 46. výročí úmrtí u jeho hrobu na Šáreckém hřbitově v Praze. Organizaci piety zajistila Československá obec legionářská. Jeho památce se poklonil i náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, zástupci Svazu letců ČR a další příslušníci resortu obrany a české armády.

Při této příležitosti pak v Domě armády Praha náměstek ministra obrany Antonín Rada vyznamenal jedenáct osobností pamětním odznakem armádního generála Karla Janouška. Tito lidé se významným způsobem zasloužili nejen o rozvoj vojenského letectví, ale významnou měrou se zapsali do naší historie.

Mezi oceněnými byli mimo jiné veteráni druhé světové války brig. gen. v. v. Pavel Vranský a pplk. v. v. Jiří Kafka, které pro jejich osobní kvality navrhla Československá obec legionářská. (kráceno)

Jana Deckerová, MO ČR

Letci uctili pa...
Letci uctili památku arm. gen. Karla Janouška
Letci uctili pa...
Letci uctili památku arm. gen. Karla Janouška

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka