Vyhledávání"Je ráno 15. března 1939. V půl sedmé zapnu rádio. Po špatné noci téměř s hrůzou, co nám chystá nevlídný den. Znělka liblické stanice, špatné znamení. A nato hlasatel hlásí zastřeným hlasem, v němž jsou cítit slzy: 'Dnes v šest hodin ráno začalo vojsko říšskoněmecké obsazovati Čechy a Moravu.' Dala jsem se do pláče a šeptala divoká slova, snad jsem v té chvíli šílela z nejhorší bolesti. Babička plakala také. Myslila jsem na muže a otce, na budoucnost, jež se v té chvíli rozevřela jako jícen pekla. Co nás mohlo potkat těžšího než tato muka? Naše krásná vlast, naše bohatýrská armáda – má zmizet z povrchu zemského? A my stojíme a klesáme s ní!" (Ze vzpomínek manželky plk. Jaroslava Bukvičky, paní Marie Bukvičkové.) 

Sychravého a zasněženého 15. března 1939 v 6 hodin a 8 minut ráno dorazily do Mladé Boleslavi první okupační jednotky. Zimní počasí se tak, jako jediné toho tragického rána, vzepřelo proti násilnému vpádu říšskoněmeckého vojska. Za bezbranného pohledu obyvatel i vojáků se uzavřela definitivně zlatá éra Československé republiky, vzniklé v roce 1918, a začala se psát nejsmutnější kapitola našich národních dějin.

O 79 let později si smutné výročí březnové okupace připomnělo i město Mladá Boleslav díky místní Jednotě Československé obce legionářské, která již po 19 let organizuje vzpomínkový ceremoniál u budovy bývalých kasáren na Jičínské ulici.

V letošním roce měl program dvě základní části. V té první byla před budovou kasáren připravena veřejná prezentace, cílená především na studenty boleslavských středních škol. V průběhu dopoledne dorazilo k budově přes 250 studentů, jimž členové jednoty představili nejenom dějiny vzácného městského objektu, ale především přiblížili osudy těch, kteří jsou na pamětní desce z roku 1947 zvěčněni. Poutavé vyprávění doplnili členové i ukázkou výstroje a výzbroje meziválečné armády, přičemž ti nejodvážnější mohli stejnokroje obléknout a zbraně potěžkat. Po diskuzi a zhlédnutí veřejné výstavy o struktuře Obrany národa řada studentů zapálila u desky svíčky a uctila tak památku těch, které připomíná. Pevně věříme, že se nám podařilo u žáků vzbudit zájem a především hrdost na předky, kteří se zapojili do protinacistického odboje v Mladé Boleslavi a okolí.

Vyvrcholení vzpomínkového dne nastalo v 16 hodin zahájením ceremoniálu za účasti Armády České republiky, mnohých sdružení a spolků. Úvod akce tradičně patřil produkci Podnikového dechového orchestru Škoda Auto Mladá Boleslav pod vedením dirigenta Marka Müllera. Po znělce vyhlášení mobilizace z roku 1938 následovalo symbolické napochodování stráží praporů. Trýznivou atmosféru roku 1939 pak navozovala nahrávka prezidenta Emila Háchy, který obhajoval své jednání s představiteli nacistického Německa. Historické souvislosti přiblížil veřejnosti tajemník jednoty br. Mgr. Jan Juřena. Po položení květin a symbolickém čtení jmen umučených mladoboleslavských obětí vypálili členové jednoty čestnou salvu. Za vrcholné představitele Československé obce legionářské promluvil místopředseda a válečný veterán br. pplk. Tichomír Mirkovič. Ve svém projevu podtrhl význam protinacistického odboje ať už na domácí, tak na zahraniční frontě a zároveň poděkoval domovské jednotě Mladá Boleslav za přípravu a organizaci akce.

Úzké sepětí tradic odbojové organizace Obrana národa a současné armády České republiky podtrhly hned dva projevy zástupců velení armády. Prvním bylo vystoupení ředitele Agentury logistiky AČR pana brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala a následoval projev ředitele Krajského vojenského velitelství Praha, Střední Čechy pana plk. Ing. Romana Tkačíka. Zatímco pan brigádní generál Trakal připomněl historické osudy odbojářů z posádky v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, pan plukovník Tkačík představil mírové aktivity armády v příslušném regionu.

Na závěr celého setkání, jemuž přihlížela hojná účast veřejnosti, zazněly tóny slovenské a české státní hymny.

Pevně věříme, že letošní 19. ročník vzpomínky se vydařil a splnil to nejdůležitější. Připomněl, že náš vděk ženám i mužům, kteří se nebáli a postavili se bezpráví v letech 1939–1945, se obzvláště v dnešní zjitřené atmosféře musí připomínat, stejně tak skutečnost, kam až může vést lidská nenávist. Zapomenou na jejich příběhy, znamená prožívat je znovu.

My však nezapomínáme!

text: br. Tomáš Pilvousek

foto: Karolina Leiblová, Tomáš Rytíř, br. Michal Beneš

79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem
79 let od smutn...
79 let od smutného výročí okupace nacistickým Německem

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka