VyhledáváníVe čtvrtek 3. května 2018 se v areálu motodromu a střelnice STSP na Hradišti v Písku uskutečnil II. ročník Prácheňských přeborů v rámci POKOSu, které pro děti základních škol v Písku připravili členové Jednoty ČsOL v Písku, 1. ETALONu z. s., příslušníci IZS Písek, Dobrovolní hasiči města Písku, ZO ČSBS Písek, Junior Cycling Projekt Team a další, a zástupci Armády České republiky ze Strakonické posádky. 

Účastníky pozdravili zastupitelé Jihočeského kraje, poslankyně PSP ČR Radka Maxová a Petr Kalina. Sportovních, branných a vědomostních soutěží se celkem zúčastnilo 44 týmů z 8 základních škol, což představuje 259 dětí, které na 11 stanovištích musely prokázat svoje znalosti a dovednosti. Součástí byl též cyklistický závod. Děti měly prokázat, že mají kolo v pořádku a bezpečnostní vybavení úplné. Kolo je totiž v naší soutěži považováno za "blackoutový" dopravní prostředek. ("Blackout" bylo též jedno ze stanovišť.) Dvě stanoviště byla věnována speciálně POKOSu. Pro děti neznámé zkratkové slovo, na které byly metodicky a logicky naváděni na těchto stanovištích. Někdy to dalo žákům zabrat, ale nakonec vše vypátraly. Praktické "záchranářské" znalosti dětí byly velmi dobré a odborné. Pro 1. stupeň byla připravena nižší náročnost a spíše navození postupného řešení. Druhý stupeň to měl již náročnější a samostatnější. V některých situacích bylo úsměvné, že děti nevěděly, co je zkratka IZS, ale záchranná telefonní čísla sypaly z rukávu a postupovaly správně. A o to přeci jde! Byly dobře připraveni. Poměřování v této oblasti je jedinečné a důležité, je tak moc spojeno s naší bezpečností a především prevencí krizových stavů a případných akutních řešení, bude-li to nutné. V kategorii mladších (1. stupeň ZŠ) zvítězilo družstvo ze ZŠ CESTA, na 2. místě skončil tým ZŠ Svobodná a na 3. místě tým ZŠ Jana Husa. Mezi staršími (2. stupeň ZŠ) zvítězil tým ze ZŠ E. Beneše, druhý byl tým ZŠ CESTA a třetí pak tým ZŠ J. K. Tyla. Poháry předal Ing. Aleš Kudlák z odboru krizového řízení Městského úřadu Písek.

Soutěž probíhala za krásného slunečného počasí a podílelo se na ní celkem 40 organizačních pracovníků, především odborníků. Další závody připravuje Jednota ČsOL v Písku pod vedením Evy Veselé pro střední školy. Začátkem října tím přispěje i naše jednota k důstojným oslavám 100. výročí vzniku Československa pod názvem "Stokrát republice". Mnoho studentů již s námi dlouhodobě spolupracuje na různých akcích, tak věříme, že prokáží svoje dovednosti na ještě vyšší úrovni. Poněkud složité bývá zajištění finančních prostředků, ale díky spolupráci místních spolků, složek IZS a podpory z veřejných zdrojů, se akce daří zajistit.

Prácheňské přebory skromně zajistily občerstvením pro organizátory 1. ETALON a firma PEKAR. Většina organizátorů vykonává tuto práci jako jistý druh charity, protože cítí, že je poměřování i v této oblast důležité a nenahraditelné.

Poděkování patří zejména dvěma členům Jednoty ČsOL v Písku Ing. Pospíšilovi a Mgr. Bc. Evě Veselé, MPA, kteří zajistili tuto soutěž a propojili všechny složky ke společnému cíli. A ten v podtitulu zní: "Kdo je připraven, není zaskočen!" 

text a foto: ses. Eva Veselá, br. Jaroslav Pospíšil, br. Zdeněk Říha

II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů
II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů
II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů
II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů
II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů
II. ročník Prác...
II. ročník Prácheňských přeborů

 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka