VyhledáváníOpavský Magistrát pozval u příležitosti výročí osvobození občany ke slavnostnímu uctění památky padlých na městském hřbitově. Nesměli zde chybět ani členové opavské jednoty ČsOL a zástupci ČSBS. 

Slavnost zahájil sbor Křížkovský přednesem národní hymny, pak se slova ujal primátor Radim Křupala. Vyzdvihl význam obětavosti těch, kteří ještě v posledních týdnech války, v rámci Ostravsko-opavské operace nasadili životy v boji proti nacistům. Po položení kytic k památníku sovětských vojáků delegace zamířila i k čestnému hrobu odbojářů ze skupiny Obrana Slezska.

Veškeré toto dění nejen sledovali, ale rovněž se ho účastnili zástupci Československé obce legionářské. Dne 8. květen 2018 byl pro ně nejen podnětem ke vzpomínání, ale také dnem setkání s válečnými veterány. Setkání uvedl předseda opavské jednoty br. Zavadil, který přivítal jmenovitě válečné veterány a také další hosty. Následovala prezentace práce jednoty – přehled připravil a komentoval tajemník br. Fiala. Všichni si připomněli akce konané na území měst Opava, Ostrava, Karviná či Bruntál nebo v dalších obcích regionu. Br. Sobarňa pak podrobně představil pouť na Ukrajinu, které se zúčastnil a která ho zavedla na místa významných bojových vystoupení našich vojáků v době první i druhé světové války.

O činnosti jednoty se pochvalně vyslovil primátor Křupala ve svém krátkém vystoupení. Skutečně slavnostní okamžiky zažili účastníci setkání při představení nového praporu jednoty, který primátor a předseda jednoty opatřili červeno-bílou stuhou. V následujících minutách pak primátor předal společně s br. předsedou několik ocenění. Čestného uznání za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic se dostalo Kateřině Goluchové, Mário Kiriakovi a Pavlu Sobarňovi, kteří jsou aktivními členy Klubu vojenské historie Opava. Ten připravuje mnohé akce pro veřejnost, zejména pro mládež. Čestné uznání patří také Jaromíru Dupalovi, válečnému veteránovi, který byl zraněn při plnění úkolů v mírové misi v Jugoslávii v roce 1996. Pamětní mince ČsOL z rukou primátora převzali Robert Hopjan, člen Klubu vojenské historie Opava, za rozvoj, uchovávání a šíření legionářských tradic a ideálů v řadách Policie ČR a Pavel Žídek za rozvoj, uchovávání a šíření legionářských tradic a ideálů mezi mládeží.

Po slavnostních okamžicích si vzal slovo opět tajemník opavské jednoty ČsOL bratr Fiala. Připomněl důležitou událost, jejíž výročí se kvapem blíží – totiž 100 let od vzniku Československé republiky. Toto výročí vytyčil jako nejdůležitější úkol pro činnost jednoty v nastávajícím období. Při přípravách má jednota plnou podporu města, všichni zájemci o legionářskou a vojenskou historii se tedy mají na co těšit. Na závěr oficiální části setkání ještě předseda bratr Zavadil pozval všechny přítomné k návštěvě dělostřeleckého srubu U Trigonometru v Opavě-Milostovicích, o nějž se starají právě členové Klubu vojenské historie Opava.

Ocenění i informace byly předány, oficiální část setkání je u konce. Nastává chvíle pro vzpomínky a přátelskou rozmluvu mezi přítomnými. Všem válečným veteránům hodně zdraví a ostatním mnoho sil při naplňování pracovních plánů opavské jednoty.

text a foto: ses. Magda Hrstková

Setkání válečný...
Setkání válečných veteránů ke Dni vítězství
Setkání válečný...
Setkání válečných veteránů ke Dni vítězství
Setkání válečný...
Setkání válečných veteránů ke Dni vítězství

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka