VyhledáváníPoslední červnovou sobotu si v obci Nová Ves u Bakova nad Jizerou připomněli členové Jednoty Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi, zástupci místních baráčníků i zdejších občanů patrně nejznámějšího legionáře z Pojizeří – Aloise Štorcha. Slavnostní ceremonie u příležitosti 100. výročí jeho mučednické smrti byla zahájena u pomníku padlých občanů Nové Vsi a následně u domu, kde Alois Štorch před válkou vyrůstal. Od pomníku vyrazil průvod v čele s legionáři se státním praporem, baráčníky i občany v doprovodu kapely Difúr. Neobyčejný životní příběh s tragickým koncem připomněl před pamětní deskou na domě Aloise Štorcha předseda mladoboleslavské jednoty br. Tomáš Pilvousek. 

Alois Štorch, ač rodák z České Lípy, strávil většinu svého života v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou, kde jej vychovávala jeho matka Kateřina. Po vypuknutí války musel jako jiní narukovat pod prapor rakousko-uherské armády. Protivenství války i samu podunajskou monarchii, kterou vinil z lidské tragédie, Alois Štorch nenáviděl a v polovině června se rozhodl ji opustit. Na italské straně fronty nabídl své služby československým jednotkám, k nimž byl prakticky ihned přijat a přijal i nabídku na riskantní podnik v týlu rakouské obrany.

V noci z 2. na 3. července dorazil pod příkrovem tmy na severní břeh jezera Lago di Garda italský, elektrickým motorem poháněný, člun – tzv. Motoscafo. Na jeho palubě byla kromě italské posádky i čtveřice československých výzvědčíků oděných do rakousko-uherských stejnokrojů, vybavených pouze pistolemi a falešnými dokumenty. Cílem této riskantní operace bylo proniknout do posádky pevnostního dělostřelectva v Nagu, zjistit informace o plánované ofenzivě, přesvědčit vojáky k nepřesné střelbě a vrátit se po několika dnech opět na člunu zpět.

Na palubě mezi čtveřicí legionářů stál i Alois Štorch. Již při vylodění byl však celý plán zhatěn. Hluk obracejícího se člunu zalarmoval rakouské stráže a začal boj o holý život…

Alois Štorch, byť neplavec, vrhl se zpět do vod jezera, aby byl po několika minutách vytažen rakouskými "zachránci" v bezvědomí. Do zajetí padl i Jan Šmarda. Leopold Jeřábek byl zastřelen při útěku a jediný přeživší, kterému se podařilo po několika-kilometrovém plaváním uprchnout, byl František Tobek.

Poté, co byl Alois Štorch vytažen z jezera Lago di Garda a v Rivě přiveden k vědomí, byl ihned arestován, neboť v něm byl poznán bývalý telefonista pevnostního dělostřeleckého oddílu z Naga. Zatčen a vyslýchán byl ve sklepení domů v La Grotte, nedaleko Rivy del Garda. V těchto místech sídlilo velitelství zdejší posádky, strategicky kryté masivem Monte Brione. Zde vyslechl rozsudek a několik minut po půlnoci 5. července 1918 byl popraven ve vinicích za Rivou.

V den 100. výročí popravy byla přímo z dějiště tragédie vyzvednuta prsť pro uchování mladoboleslavským legionářům.

Alois Štorch byl pohřben 6. června 1918 v místě popraviště. Po válce byly jeho ostatky exhumovány a uloženy na čestném pohřebišti na pražských Olšanech.

Výjimečný příběh italského legionáře Aloise Štorcha nám i se stoletým odstupem připomíná, jak se idea národní samostatnosti rodila v myslích těch nejlepších synů i dcer československého národa. Jeho šibenice nás současníky zároveň zavazuje. Tyto příběhy nesmíme překrýt zapomněním ani v moderním, technickém a globalizovaném světě.

text: br. Tomáš Pilvousek

foto: Pavel Bajer

100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha
100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha
100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha
100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha
100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha
100. výročí pop...
100. výročí popravy Aloise Štorcha

 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka