VyhledáváníPředposlední říjnový víkend patřil ve středočeských Úvalech oslavám 100. výročí vzniku ČSR. Celovíkendová akce, kde hlavním organizátorem společně s městem Úvaly byla Československá obec legionářská, přinesla bohatý program, jehož součástí byl i Legiovlak.

Oslavy 100. výročí ČSR začaly již v úterý 16. října, kdy se na úvalském nádraží otevřelo návštěvníkům pojízdné muzeum ČsOL – Legiovlak. Hlavní program byl však naplánovaný na sobotu 20. října. Vše odstartovalo ve 14. hodin na vlakovém nádraží u Legiovalku symbolickým uvítáním prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s manželkou, které představovali členové místního divadelního spolku Oudiv. Po písni "Ach, synku, synku" nasedl prezidentský pár do připraveného historického automobilu, aby se v průvodu mohl vydat na náměstí Antošta z Pardubic. V čele průvodu pochodovali bratři z ČsOL v dobových legionářských uniformách a s praporem ČsOL. Slavnostního průvodu, kterému v hojném počtu přihlíželo úvalské obyvatelstvo, se kromě legionářů a prezidenta Masaryka účastnili i další členového divadelního spolku Oudiv v dobových kostýmech, přestavitelé města, žáci místní základní školy, sokolové, skauti či hasiči.

Program na náměstí začal přednesem básně "Píseň o rodné zemi" od Jaroslava Seiferta, poté se slova ujal moderátor akce, který přivítal všechny přítomné a vyzval starostu města pana Petra Boreckého, aby se společně s představitelem prezidenta Masaryka odebral k nedalekému pomníku padlým v první světové válce, kde proběhl pietní akt. Nejprve byl odhalen obnovený památník místním občanům, u kterého poté položili vzácní hosté věnce a květiny. Za ČsOL pokládal věnec br. Vladimír Kosina s manželkou. Po tónech večerky, se pan starosta přesunul s prezidentem Masarykem k nedávno vysazené Lípě Republiky, aby je společně oficiálně odhalili. Zraky všech se poté upnuly zpět na pódium, kde pěvěcký sbor CHRISTI Úvaly zazpíval „Sláva, sláva“ od Bedřicha Smetany a „Buď zdráva krásná vlasti má“. Moderátor poté z pódia pozdravil i dvě pamětnice vzniku republiky, které se i přes svůj vysoký věk osobně oslav výročí účastnily. Následoval proslov pana starosty Boreckého, kterého u řečnického pultu vystřídal prezident Masaryk. Slavnostní shromáždění ukončila státní hymna. Oslavy poté pokračovaly na náměstí dále doprovodným programem, které zajištovala vystoupení dětí ze Základní školy Úvaly a Městského domu dětí a mládeže Úvaly či vystoupení dechové kapely Jitřenka. Součastí bylo i dobové pohoštění, kterému dominoval pečený vůl, na něhož se stály dlouhé fronty.

text a foto: ses. Marcela Volfová

 

Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
 

 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka