VyhledáváníVálečná veteránka obdržela čestné občanství

Na základě návrhu Jednoty Československé obce legionářské v Kladně schválilo zastupitelstvo města Stochov na svém zasedání 19. prosince 2016 čestné občanství válečné veteránce Marii Matějkové. Při příležitosti jejich 91. narozenin bylo slavnostně předáno 9. února 2017 paní starostkou Mgr. Miloslavou Becherovou, za účasti místostarosty Ing, Romana Foršta a Jany Suprunové. 

Milého setkání se zúčastnili také zástupci kladenské jednoty, předsedkyně Mgr. Eva Armeanová a Bc. Stanislav Pítr. Marie Matějková, rozená Valoušková, je poslední žijící válečnou veteránkou ve Stochově a vůbec první, kdo obdržel čestné občanství města Stochova, jako projev úcty.

Gratulanti předali květiny, přání a dárky. Marie Matějková dostala také pamětní medaili od zástupců města Stochova a podepsala se do městské kroniky. Ocenění města Stochova si velmi váží nejen ona, ale rovněž její dcery, které byly přítomny. Marie Valoušková se narodila na Volyni, v 18 letech vstoupila do Svobodovy armády a zúčastnila se bojů za osvobození naší republiky. Po skončení války se provdala a přes 60 let žije ve Stochově.

Do dalších let přejeme této skromné a statečné ženě hlavně hodně zdraví.  

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr

Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství
Válečná veterán...
Válečná veteránka obdržela čestné občanství

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka