Vyhledávání12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka

Generál Josef Buršík je jedním z hrdinů, na které nikdy nezapomeneme. Ale bylo by tomu tak i v případě, že bychom si jeho osobnost a hrdinské činy nepřipomínali? Snad ano, ale přesto si raději tohoto postřekovského rodáka pravidelně připomínáme. Každý rok v době výročí jeho narození pořádá Československá obec legionářská – jednota Rokycany společně s příslušníky 1. tankové roty aktivních záloh "Československých legií" memoriál generála Buršíka. Stejně tak tomu bylo i v letošním roce.

První část memoriálu se konala u pomníku před rodným domem Josefa Buršíka. Pietní akt zahájil br. Milan Mojžíš, následoval projev místostarosty Postřekova pana Jaromíra Steinbergera a pana Václava Volfíka – místního historika a spolutvůrce postřekovské pamětní síně, ve které má svoje místo i generál Buršík. Poté byl čestnou jednotkou 1. tankové roty položen věnec k pomníku a následovala čestná salva, kterou pravidelně zajišťují členové rokycanské jednoty ČSOL v historických uniformách. Pak všichni přítomní sborem zazpívali státní hymnu.

V rámci této slavnostní příležitosti obdrželi z rukou br. Milana Mojžíše někteří z přítomných ocenění Československé obce legionářské:

  • Václav Volfík – pamětní medaile ČSOL II. Stupně
  • Karel Řezníček – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Marcel Hoblík – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Miroslav Kaufner – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Radek Říha – pamětní mince ČSOL
  • Jiří Knopf – pamětní mince ČSOL

Velice potěšující byla tradičně vysoká účast z řad místního obyvatelstva, pro které je Josef Buršík nejen významným rodákem, ale i symbolem hrdinství. Po ukončení pietního aktu se většina přítomných přesunula do budovy obecního úřadu a navštívila pamětní síň, kde otevřena výstava o československých dobrovolnících za první a druhé světové války a jejich následovnících z řad Aktivních záloh AČR.

Odpolední část memoriálu pokračovala na postřekovské střelnici. I v letošním roce byly soutěžní disciplíny jak ve střelbě z krátkých, tak i z dlouhých zbraní. Pohár starosty Postřekova (střelba ze samopalu) získal v letošním roce des. Martin Výlet s nástřelem 100 bodů. Celkové pořadí pak bylo následující:

  1. por. J. Zajíc  (244 bodů)
  2. des. J. Kužílek  (243 bodů)
  3. rtm. J. Knopf (234 bodů)

Když všichni dostříleli a sklidili zbraně došlo na volnou zábavu a i nějaké to pivko. Co také pít jiného k pečenému prasátku… Všem organizátorům i účastníkům patří poděkování. Jedněm za vzorné zajištění, druhým za perfektní reprezentaci ČSOL a aktivní zálohy v očích veřejnosti…

text: br. Miroslav Kaufner

fotografie: br. Jiří Kaufner

12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka
12. memoriál hr...
12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka