VyhledáváníNástupem realizačního týmu zahájila Československá obec legionářská prezentaci projektu Legie 100 na volné ploše brněnského výstaviště v rámci Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2013.

Společné foto týmu se konalo nikoli náhodou před replikou několika vagonů legiovlaku, který v prezentaci patří k nejatraktivnějším momentům. Důkazem je, že ihned po deváté hodině jej začali navštěvovat první zájemci. O plošinový vůz s obrněným autem, zdravotnický, ubytovací a poštovní vagon byl velký zájem. Především pak díky zasvěcenému výkladu, kterého se návštěvníkům dostalo z úst osádek vagonů, jež tvoří nadšenci z klubů vojenské historie a členové ČsOL. Totéž platí i o dobovém legionářském táboře představujícím výzbroj a výstroj čs. legionářů. Rovněž o stánek, kde je možno přispět do sbírkové pokladničky projektu Legie 100 a získat zde zajímavé upomínkové předměty, byl hned od počátku zájem. Dlužno podotknout, že jako první vhodili do pokladničky svůj finanční příspěvek 1. místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta a vzápětí po něm i předseda ČsOL br. Pavel Budinský.

Pak už se v prezentačním stanu ČsOL objevili první hosté. Ze Slovenska sem zavítali zástupci Klubu vojenské historie Gabriš v čele s jeho předsedou plk. v. v. Júliem Kováčem a jeho zástupcem pplk. v. v. Dušanem Majerčíkem. Klub se věnuje válečné historii od 15. stoletní do 2. světové války století minulého. Klub prezentuje 8. husarský pluk a 2. jezdecký pluk – sibiřský – 2. střelecké divize čs. legií v Rusku. Téma společného jednání s představiteli ČsOL bylo tedy zřejmé. Hovořilo s o možných společných aktivitách v rámci projektu Legie 100, kdy slovenští partneři přišli s myšlenkou, že by se mohli prezentovat svým vagonem v rámci legiovlaku, ale nastíněny byly i další možné společné akce.

Tuto myšlenku pak podpořili zástupci Nadace Milana Rastislava Štefánika, konkrétně předseda její správní rady Dušan Bakoš a správce nadace Pavel Šesták, kteří se krátce nato dostavili na společné jednání. Místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta slovenské hosty podrobně seznámil s projektem Legie 100 a všichni se rozcházeli s pocitem, že se rodí něco, co bude zcela smysluplné a konkrétní. Například zástupci Nadace MRŠ uvažují o přípravě konkrétního projektu, kterým by se zapojili do snažení Československé obce legionářské při propagaci odkazu čs. legií a idejí zakladatelů samostatného československého státu.

Zahajovací program prezentace projektu Legie 100 byl tedy bohatý. K vidění je i model kompletní repliky legiovlaku a návštěvníci si mohou prohlédnout také zajímavé výstavy věnované historii čs. legií a úloze T. G. Masaryka při vzniku čs. armády.

V odpoledních hodinách bude program prezentace pokračovat přednáškami a oficiálním představením projektu Legie 100 pro VIP návštěvníky.

Text a foto: Ladislav Lenk

Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!
Prezentace proj...
Prezentace projektu Legie na veletrhu IDET v Brně byla úspěšně zahájena!

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka