VyhledáváníNahoru

Revizní komise

 • Podle právních předpisů, stanov, organizačního a jednacího řádu ČsOL, usnesení sněmu a Republikového výboru a jeho Předsednictva kontroluje jejich dodržování a plnění a provádí revizi hospodaření i jinými materiálními prostředky ČsOL. Má právo vyžadovat od Předsednictva RV, Krajských koordinačních výborů a výborů jednot a jednotlivých funkcionářů potřebné informace.O zjištěných skutečnostech ústřední RK podává průběžné zprávy Předsednictvu a Republikovému výboru. Za každé pololetí podává písemnou zprávu na zasedání Republikového výboru ČsOL.
 • Účastní se  sestavování rozpočtu ČsOL.
 • Předseda RK se zúčastňuje zasedání Předsednictva a Republikového výboru s poradním hlasem.
 • Za svou činnost odpovídá sněmu ČsOL, kterému předkládá komplexní zprávu.
 • Revizní komise může se souhlasem RV v případě nutnosti zadat provedení hloubkové kontroly odborníkovi nebo auditorské organizaci.
 • Krajské RK a revizoři jednot provádějí revizi hospodaření v krajských organizacích a v jednotách. Zúčastňují se zasedání KV a výboru jednoty s hlasem poradním. Za svou činnost odpovídají krajské konferenci a členské schůzi jednoty, na které předkládají zprávy o revizi hospodaření.
 • člen Revizní komise nesmí být členem Rozhodčí rady.

Řádný sněm ČsOL dne 10. listopadu 2015 zvolil členy revizní komise v tomto složení:

 • br. Josef Bujňák - Předseda komise
 • br. Ing. Jaroslav  Kulíšek
 • br. Ing. Vladimír Urban
 • br. Ing. František Toman
 • br. Libor Kocián

Zápisy revizní komise:

 
 
Powered by Phoca Download

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka