VyhledáváníNahoru

Přihlášky

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ SE ZA ČLENA ČSOL

Československá obec legionářská je nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek, sdružující veterány československého zahraničního a domácího odboje z doby 2. světové války, válečné veterány - účastníky zahraničních vojenských misí (nositele osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL.

Členy ČsOL nemohou být ti, kteří byli členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době okupace, které jsou uvedeny v zákoně č. 255/46 Sb. Byli příslušníky nebo vědomými spolupracovníky represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 – 1989 a svým jednáním zavinili újmu jiným občanům. Jsou členy organizací, které státní orgány ČR prohlásí za extrémistické. Byli pravomocně odsouzeni za úmyslné trestné činy.

Základní jednotkou vnitřní organizace ČsOL je jednota, která sdružuje členy a vytváří se na základě územního principu v rámci jednoho kraje, okresu, města, městského obvodu nebo několika obcí, vojenského útvaru a všude tam, kde lze tvořit podmínky pro aktivní činnost. Kompletní seznam jednot a kontakty na jejich výbory je k nalezení na webových stránkách www.csol.cz v sekci Jednoty.

Člen ČsOL má povinnost být členem konkrétní jednoty, plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL, platit členské příspěvky jednotě ČsOL, jsou-li stanoveny na základě vnitřního předpisu, dodržovat Stanovy ČsOL a další vnitřní přepisy, svým jednáním nesnižovat vážnost a dobré jméno ČsOL.

Zájemce/zájemkyně o členství v ČsOL kontaktuje jednotu, do které má zájem vstoupit a domluví se na konkrétním postupu. Každá jednota přijímá členy samostatně dle svého vnitřního předpisu. Je-li žádost zájemce/zájemkyně o členství schválena jednotou ČsOL, je tato jednota povinna doručit přihlášku člena/členky Ústředí ČsOL k registraci. Registraci přihlášek provádí Předsednictvo Republikového výboru ČsOL na svém jednání. Po registraci přihlášky je členovi/člence ČsOL vystaven členský průkaz a členský odznak. (Upozornění: Členský odznak je majetkem ČsOL, v případě vystoupení člena/členky z ČsOL, či zrušení členství je daná osoba povinna členský odznak vrátit). 

 

 
 
Powered by Phoca Download

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka