9 leden

SILVER A v paměti tří generací

MístoPardubice a Sezemice
Datum a čas09.01.2019 14:00 - 17:45

Památník Lidice ve spolupráci s Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice, městem Sezemice, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou pořádá jedenáctou pietní připomínku výsadkové operace Silver A, s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky prostřednictvím setkání pamětníků a jejich potomků. Záštitu nad tímto setkáním převzali ministr kultury ČR Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

Letošní setkání bude věnováno památce pplk. v.v. Josefu Holcovi, válečnému veteránovi, účastníkovi krvavých bojů o Duklu, který se pravidelně účastnil setkání Silver A a který zemřel 17. března 2018 ve věku nedožitých 100 let.

 

Na samém konci roku 2018 uběhlo již 76 od seskoků československých paravýsadků Silver A, Silver B a Anthropoid. Operačním prostorem skupiny Silver A byly východní Čechy, kde také npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček seskočili a neobyčejně úspěšně působili až do června roku 1942. Svůj úkol vysílat zprávy z protektorátu do Londýna plnili od poloviny ledna 1942, kdy se Jiřímu Potůčkovi poprvé podařilo navázat spojení. Během svého působení v Pardubicích a na Pardubicku získali úctyhodnou podporu místních obyvatel a odbojářů, mezi nimiž vyniká odbojová skupina Čenda, která je dovedla až do Ležáků a do místního mlýna a kamenolomu Hluboká, odkud opakovaně vysílali své depeše pro československou vládu v Londýně.

Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy. Mnozí z nich přežili a dočkali se vítězného konce druhé světové války. Ale i popravení a zavraždění zanechali své stopy, ideály, své blízké, příbuzné, děti a především odvahu bojovat za svobodné Československo a svobodnou společnost, ve které ostatní mohli pokračovat.

Hlavním posláním setkání Silver A v paměti tří generací je předávání vzpomínek mezi generacemi na dobu, která už dávno uplynula, a na lidi, kteří již dávno nežijí, ale nesmí být zapomenuti. Poselství Silver A může být inspirativní, stejně jako varovné, vždy ale bude výjimečné.

Setkání bude zahájeno v 14.00 pietní vzpomínkou a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Své projevy zde přednesou místopředsedkyně Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horská, ministr kultury ČR pan doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a primátor Statutárního města Pardubice pan Ing. Martin Charvát.

Hlavní část setkání se uskuteční od 15.20 v Sezemicích, kde bude uctěna památka velitele skupiny Silver A, Alfréda Bartoše, který právě v Sezemicích po první světové válce vyrůstal. Poté v restauraci Sezemický dům od 15.30 proběhne slavnostní program. Součástí programu bude přednáška historika plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD., MBA. Pan Josef Somr, jako každý rok, přednese ukázky z knihy Jan Kubiš. Nezastaví mě ani to nejhorší…, jejímž autorem je právě Eduard Stehlík. Během celého odpoledne bude v prostoru sálu k vidění výstava Vše pro vlast, připomínající padlé a zemřelé příslušníky 43. výsadkového praporu Chrudim, která vznikla ve spolupráci 43. praporu a Památníku Ležáky.

Během odpoledního programu zazní projevy významných hostů, zástupců organizací, které se podílejí na pořádání setkání, nebo jsou jiným způsobem spjaty s protinacistickým odbojem na Pardubicku. V rámci programu promluví ředitelka Památníku Lidice, paní Mgr. Martina Lehmannová, hejtman Pardubického kraje, pan JUDr. Martin Netolický, Ph.D., předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, pan Ing. Jaroslav Vodička, velitel Posádkového velitelství Praha, pan plk. gšt. Ing. Milan Virt a mecenáška setkání, paní Ing. Jana Bobošíková.

O významu východočeského odboje bylo již řečeno mnoho a je nezpochybnitelné, že Silver A byla jednou z nejúspěšnějších zpravodajských akcí čs. armády během druhé světové války. Tato operace je nejen důkazem odvahy a schopností vojáků Bartoše, Valčíka a Potůčka, je především důkazem toho, že Československo nebylo pouhým státem, který v letech 1939-1945 existoval jen na předválečných mapách. Operace Silver A, i přes své tragické následky, je důkazem toho, že Československo existovalo v myslích tisíců a milionů Čechoslováků, kteří byli připraveni za svou republiku bojovat a nasazovat za ni své životy, což také udělali. Na obyčejné lidi, kteří se v nejdůležitější chvíli stali hrdiny, nesmíme zapomínat a připomeneme si je prostřednictvím setkání Silver A v pamětí tří generací ve středu 9. 1. 2019 v Pardubicích a Sezemicích.

 

Harmonogram:

 • 14.00 – 14.45 Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku
 •                      Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice
 •                      Projev místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské
 •                      Projev ministra kultury ČR Antonína Staňka
 •                      Projev primátora Statutárního města Pardubice Martina Charváta
 • 14.50 – 15.15 Přesun autobusy do sálu u restaurace Sezemický dům
 • 15.20            Uctění památky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích
 • 15.30 – 15.35 Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou
 • 15.35 – 15.45 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
 • 15.45 – 15.50 Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
 • 15.50 – 15.55 Slovo předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
 • 15.55 – 16.00 Zdravice velitele Posádkového velitelství Praha Milana Virta
 • 16.00 – 16.05 Zdravice Jany Bobošíkové
 • 16.05 – 16.15 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
 • 16.15 – 16.25 Ukázku Heydrichiáda z knihy Jan Kubiš. Nezastaví mě ani to nejhorší přečte Josef Somr
 • 16.25 – 16.50 Příspěvek historika plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA
 • 16.50 – 17.00 Ukázku Krvavá pomsta z knihy Jan Kubiš. Nezastaví mě ani to nejhorší přečte Josef Somr
 • 17.00 – 17.20 Podávání večeře
 • 17.00 – 17.45 Prohlídka výstavy Vše pro vlast
 •                      Volná diskuze
 • 17.45 Předpokládané ukončení akce