Vyšel druhý díl pamětí generála Husáka

Československá obec legionářská vydala další vzpomínky československého legionáře na první světovou válku. Nakladatelství Epocha s.r.o. dodalo na pulty knihkupectví i Legiovlaku již devátý svazek Edice pamětí Československé obce legionářské pod názvem "Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka", číslováním se však jedná o svazek 6 B, neboť jde o druhý díl pamětí generála Husáka, které dusud nikdy nebyly publikovány. 

Druhý díl pamětí Otakara Husáka začíná vyplutím transportu čs. dobrovolců z Archangelsku na západ a dvoutýdenní zastávkou v anglickém táboře Flowerdown, kde byli přátelsky přijati. Po příjezdu do Francie na ně čekal obraz válkou vyčerpané země, kterou však svou pílí a morálkou dokázali po počáteční nedůvěře získat na svou stranu. Následuje popis složitého vzniku čs. vojska ve Francii, který byl zakončen slavností přísahou v Darney a krví stvrzen v letních bojích v Alsasku a zejména u Terronu a Vouzieres v říjnu 1918. V listopadu byl O. Husák jmenován velitelem první mise do republiky, po svém příjezdu do Prahy si jej prezident Masaryk vybral za vedoucího své vojenské kanceláře. Podílel se tak na budování státu a armády, řešení národnostních i sociálních problémů a obraně republiky před rozpínavými sousedy v roce 1919. Autor se tak setkal s řadou významných domácích i zahraničních osobností, o jejichž osudech a rolích při vzniku samostatného Československa se ve svém díle zmiňuje.

 

Jdi 2