Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL

Letošního olomouckého Běhu pro Paměť národa se mimo jiné účastnili také členové jednoty ČsOL Olomouc 1 "6. čs. střel. pluku Hanáckého" bři. David Báča, Lukáš Honzák a Michal Vyhlídal. Mezi závodníky byli bezesporu nepřehlédnutelní, protože do závodu šli oblečení ve stejnokrojích československé zahraniční armády z let druhé světové války. 

Svůj pětikilometrový běh tak věnovali všem příslušníkům 1. čs. armádního sboru v SSSR a Čs. pěšího praporu 11 Východního a pak jmenovitě plk. Jiřímu Loudovi (1920–2015) - příslušníkovi čs. armády na Západě, politickému vězni a především významnému českému heraldikovi, který je autorem znaku České republiky. Zdravotnickou podporu našim běžcům poskytoval br. Jiří Příhoda v uniformě příslušníka Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Všichni uvedení se zasloužili o perfektní reprezentaci jak své domovské jednoty, tak Československé obce legionářské obecně.

text a foto: br. Milan Vyhlídal

Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL
Olomoucký Běh p...
Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL