Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce

V pátek 4. září 2020 uspořádala kladenská jednota ČsOL 2. ročník střelecké soutěže z pistole vzor 75 ráže 9 mm na počest válečného veterána Ludvíka Darovce a u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války. Střílelo se na střelnici ve Zvoleněvsi. Opět nás dohonil koronavirus, takže jsme si do autobusu museli vzít roušky a dezinfekci, tak jako tomu bylo při 10. ročníku střelecké soutěže ze samopalu na počest válečné veteránky Vandy Biněvské v Rudě u Nového Strašecí letos v červnu. Nad soutěží převzal záštitu primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, který si také s legionáři zastřílel. Střelby zahájila předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně ses. Eva Armeanová, která přivítala všechny přítomné, představila dceru válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslavu Čížkovou a poděkovala panu primátorovi za finanční podporu. Pan primátor informoval o současné koronavirové situaci v Kladně a ocenil zorganizování soutěže. Jan Rubeš vysvětlil bezpečnostní pokyny a br. Stanislav Pítr připravil seznam střílejících dvojic. 

Mezi přítomnými panovala pohodová atmosféra, kterou umocnilo slunečné počasí, oblíbené koláče a také odhodlání nastřílet co nejvíce bodů. Funkce vedoucího rozhodčího se jako vždy ujal br. Stanislav Andrášek, syn francouzského legionáře, který kontroloval a počítal nastřílené body a konstatoval, že se celkově lepšíme.

V kategorii mužů se na 1. místě umístil Pavel Vaněk s nastřílenými 92 body, na 2. místě Ivo Bedrna s 87 body a 3. místo získal Josef Petráček s 85 body. V kategorii žen si 1. místo vystřílela Miroslava Čížková, dcera Ludvíka Darovce, která to komentovala slovy: „Přece jsem to musela dát na tátovu počest.“ Nastřílela 91 bodů. Věra Bílková obsadila 2. místo s 67 body, střeleckých soutěží se zúčastnila poprvé a při střelbě ze samopalu obsadila rovněž 2. místo. Heleně Ganické patřilo 3. místo, která nastřílela 56 bodů. Stejný počet bodů nastřílela i Anna Vaňková, ale sestra Ganická měla více tref do černého a tím více započítaných bodů. V kategorii mužů hostů se na 1. místě umístil Vítek Honek s 79 body, na 2. místě Karel Dudek s 68 body a na 3. místě Miloslav Juříček s 51 body.

Ještě než byly předány odměny, předsedkyně kladenské jednoty poděkovala všem za účast a střelecké výkony. Dvěma členkám Ivetě Kohelové a Marcele Möstlové předala členský průkaz a odznak ČsOL. Poté poděkovala Ivetě Kohelové za sponzorský dar pro Jednotu ČsOL v Kladně, za což byla odměněna potleskem. Všichni přítomní dostali na památku své terče, pamětní list a propisovací tužku s nápisem Československá obec legionářská Kladno.

Na závěr byly předány odměny a udělali jsme si společnou fotografii. Střeleb se zúčastnilo celkem 36 zájemců, někteří členové se moc těšili, ale ze zdravotních důvodů a obav z koronaviru se omluvili. Všichni účastníci se již nyní těší na další ročník této oblíbené soutěže.

Poděkování patří panu primátorovi Danu Jiránkovi za poskytnutí záštity, odměn a finančních prostředků, panu Janu Rubešovi za bezpečný průběh střeleb a všem, kteří si přišli zastřílet a uctít památku skromného, statečného bratra Ludvíka Darovce, kterého jsme si moc vážili a který navždy zůstane v našich vzpomínkách. U příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války dne 7. května 2020 jsme se poklonili jeho památce u rodinného hrobu v Tuchlovicích.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr

Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce
Střelecká soutě...
Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce