Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném

V úterý 15. září 2020 v 9.00 hod. se na slánském nádraží uskutečnilo slavnostní zahájení Legiovlaku. Po zaznění fanfáry s projevem vystoupila předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Kladně ses. Eva Armeanová, která přivítala starostu města Slaného Martina Hrabánka, tajemníka Jaroslava Brabce, poslance Parlamentu ČR Luďka Munzara, novodobé válečné veterány, slánské baráčníky XVII. župy Františka Holého s rychtářkou a samostatné obce baráčnické Komenský, Kvíc-Kvíček s rychtářem, zástupce Klubu přátel hornických tradic ve slavnostních hornických uniformách a přeživší lidické dítě Pavla Horešovského. 

Přítomným rovněž připomněla historii vojenských vlaků a zmínila se také o prvním předsedovi obnovené Jednoty Československé obce legionářské v Kladně válečném veteránovi plk. v. v. Josefu Petiškovi, který pracoval a žil ve Slaném, a o dalších slánských válečných veteránech např. o Marinu Cavicchiolim, a vzpomněla i Matyldu Klapalovou, která se zúčastňovala akcí ještě v svých 95 letech, Vladimíra Rogla, redaktora Slánských listů a syna ruského legionáře Jaroslava Rogla. Také legionáři ze Slaného a okolí se zasloužili o vznik republiky, jména některých z nich připomíná slánský legionářský hřbitov. Na závěr svého vystoupení požádala o minutu ticha za všechny legionáře, kteří bojovali v době první světové války.

Poté promluvil poslanec Luděk Munzar, který uvedl, že on se ve škole o legionářích neučil, ani nyní se toho moc školáci z učebnic nedozvědí, proto je dobře, že tento projekt vznikl. Prohlídka Legiovlaku přinese mnohem více informací, než text v učebnicích. Legiovlak již v minulosti navštívil a poděkoval za pozvání. Starosta města Slaný Martin Hrabánek ocenil zastavení Legiovlaku ve Slaném a poděkoval Československé obci legionářské. Vyslovil přání, aby si ho mohlo prohlédnout co nejvíce žáků a studentů.

Po projevech zazněla československá hymna a následovalo slavnostní přestřižení pásky v barvě trikolory, kterou přestřihli poslanec Luděk Munzar, slánský starosta Martin Hrabánek, předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně Eva Armeanová a novodobí váleční veteráni Ivo Bedrna a Lubomír Šmehlík. Hosty uctila rychtářka Zdeňka Srbová podáním chleba se solí. Tento krásný starodávný zvyk nám připomněl dobové dokumenty, kde v krojích takto vítali našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, od jehož úmrtí předcházejícího dne uplynulo 82 let.

Během jedné hodiny již byly osádkou Legiovlaku vyhledány několika zájemcům informace o jejich legionářských předcích a obrátila se na nás jedna zájemkyně o členství. Věříme, že si Legiovlak ve Slaném, kde byl k vidění do 20. září, našel své příznivce. Poděkování patří všem hostům a bratrům z Legiovlaku za důstojné slavnostní zahájení.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr

Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném
Slavnostní zahá...
Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném