Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře

V polovině srpna uspořádala mladoboleslavská jednota již druhý ročník letního dětského tábora, nejenom pro děti členů jednoty. Tábor se uskutečnil ve východních Krkonoších, pár desítek metrů od státní hranice, v osadě Bobr u Žacléře. 

Hlavním cílem tábora bylo poznání přírody, kterou nabízí právě východní část Krkonoš a historii tohoto na dějinné události bohatého kraje v zájmu přiblížení tradic Armády ČR. Prvním úkolem dětí i instruktorů byla výroba táborových triček, která si děti dle vlastní fantazie připravila. Nezřídka se na nich objevili i vojensko-historické motivy a symboly české státnosti. Každý frekventant tábora zároveň obdržel zápisník, do nějž si po celou dobu tábora zaznamenával své zážitky, postřehy, poznámky, ale i odpovědi znalostních soutěží.

I přesto, že tábor tvořila děvčata a pouze jeden chlapec, první naše cesta nemohla vést nikam jinam, než na soustavu bývalého opevněného pásma z roku 1938, a to na dělostřeleckou tvrz "Ježová hora" (dnes muzeum Stachelberg). První zastávka proběhla u pietního místa, kde byl v září roku 1938 zákeřně zastřelen vojín Josef Beran, střežící staveniště dělostřelecké tvrze. Dále při procházce po povrchu tvrze jsme prohlédli lehké objekty vz. 37, spojovací zákopy a především podzemí dělostřelecké tvrze. To bylo pro děti největším zážitkem. Podzemí tvrze nebylo dostavěno a tak jsme mohli vnímat atmosféru jen nahrubo vyrubaných sálů ve skále, chladu a vlhka a přítomnost horníků a stavebních dělníků z roku 1938. Jakmile jsme vystoupali z podzemí ven, nemohli jsme zapomenout na zdejší přírodní krásy a vyběhli po točitém schodišti na rozhlednu Eliška a za krásného počasí sledovali nádherné okolí. Potom jsme již pěším pochodem zamířili na horský hotel Ozón a následně již přes hřeben zpět do tábora.

Další den se počasí změnilo a pršelo, což naštěstí nemělo vliv na morálku osádky tábora ani jejich vedoucích. Cílem se nám stal Trutnov a jeho vojenské památky. Putování jsme zahájili v Muzeu Podkrkonoší. Zde nás přivítal ředitel muzea Vlastimil Málek a člen naší mladoboleslavské jednoty br. Ondřej Vašata, který se nás ujal a provedl výstavami, které zrovna v muzeu běží. Ondřej se ukázal jako skvělý průvodce. Společně jsme prošli výstavou dětských kočárků a panenek, historií prusko-rakouské války se zaměřením na Bitvu u Trutnova v červnu 1866, jejíž bojiště jsme odpoledne také navštívili. A nezapomněli jsme ani na pomník padlých trutnovských občanů z první světové války, tedy na repliku původní sochy Emila Schwantnera "Tanec smrti".

Další dny už proběhly ve znamení příjemného počasí a tak jsme mohli vyrazit do hor. Uspořádali jsme výpravu na Rýchorskou boudu, kde jsme přenocovali do druhého dne. Ti, co vydrželi celodenní výstup a večer neusnuli, měli možnost pozorovat noční oblohu včetně padajících hvězd. A protože jsme tábor mladých legionářů, drželi jsme se cestou, co to šlo, pevnostní linie. Opět jsme zkoumali jak objekty lehké, tak objekty těžkého opevnění, které obzvláště budily respekt a vlastně i strach.

Dalším zajímavým místem, kam jsme děti přivedli, byl Růžový palouček. Jedná se o místo na státní hranici, kudy odešel do exilu učitel národů Jan Ámos Komenský a již se nikdy do své vlasti nevrátil. A tak ať táborníci chtěli nebo ne, povídali jsme si o jeho životě a profesní dráze tohoto českého velikána.

A protože příroda a opevnění jsou spolu silně provázány, ukázali jsme dětem, již naposledy, objekt československého opevnění s číselným označením T-S-63, který je ve správě našeho člena br. Jiřího Kratochvíla s přilehlým lehkým objektem vz. 37. Kdo chtěl, opékal buřty, prohlédl si opevnění nebo stavěl v lese domečky pro lesní skřítky.

Tábor hodnotíme velmi pozitivně, nejen proto, že jsme zvládli veškeré nástrahy táboření, ale i to, že jsme naše převážně tábornice, zaujali tématikou, která není zrovna holčičí. Důkazem toho byla konečná kontrola zápisníků, které si děti během tábora vedly a ze kterých vyplynulo, že se vůbec nenudily.  

Zároveň děkujeme vše pomocníkům, kteří pomohli zajistit zázemí, a zvláště Ministerstvu obrany ČR za podporu.

text a foto: br. Michal Beneš

Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře
Branné dny mlad...
Branné dny mladoboleslavské jednoty na legionářském táboře