Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva

Letošní restriktivní opatření kvůli pandemii koronaviru bohužel nepřejí veřejným akcím. Na druhou stranu se otevírají jiné možnosti, jak si významné dny naší republiky připomenout, čehož naplno využili také členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střel. pluku Hanáckého". 

V rámci připomenutí Mezinárodního dne studentstva se naše jednota usnesla uspořádat svým způsobem branný den s topografií a orientací v terénu ve vybraných částech bývalého Vojenského výcvikového prostoru Libavá nedaleko Olomouce.

Výchozím bodem se podle plánu br. Lukáše Honzáka stal opravený kostel ve Staré Vodě. Dvoučlenná družstva našich členů ve stejnokrojích příslušníků 1. a 2. československého odboje dostala za úkol dosáhnout po předem zvolené trase bodů - Zadní Zlatná, Mýdlový Vrch a bývalá kasárna sovětských jednotek, tzv. Mala Moskva. Všechny členy čekal zhruba desetikilometrový okruh lemovaný různými pozůstatky nejen z dob, kdy uvedený prostor využívala sovětská vojska, ale také z předválečného období, kdy oblast žila poměrně čilým civilním životem.

Věříme, že se nám touto akci podařilo důstojně připomenout událostí dne 17. listopadu let 1939 a 1989. Koneckonců události podzimu prvního druhoválečného roku se nepřímo týkají také města Olomouce. Jeden z těžce zraněných z demonstrace 28. října 1939, jež vedla k uzavření českých vysokých škol a popravě představitelů studentského hnutí, byl totiž také student medicíny Jan Opletal. Jeho rodná obec Náklo leží jen něco málo přes deset kilometrů od našeho sídelního města.

text: br. Milan Vyhlídal

foto: br. Petr Žižka

Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva
Olomoucké připo...
Olomoucké připomenutí Mezinárodního dne studentstva