O legiích se děti mohou učit pomocí karetní hry: jednoduše a zdarma

V době distanční výuky, kdy učitelé hledají cesty, jak dětem předávat látku v online prostředí, se základním a středním školám nabízí zajímavá novinka. Historie v kartách je pokus o přenesení učebnice dějepisu do interaktivní, hravé podoby. Autor této obrázkové encyklopedie Zdeněk Ležák nabízí učitelům i dětem možnost zapojit se do vytváření legionářského světa.

Projekt Historie v kartách navazuje na úspěšné komiksové knihy, jež připomněly 100. výročí vzniku legií. Míří však výrazně dál. „Čtenáři mi říkali, že jim komiksy pomáhají pro téma legií nadchnout vlastní děti a že v nich vidí potenciál pro školy. Já jsem si ale uvědomoval limity komiksu, který nutí k zestručňování a zkratkám,“ vysvětluje Zdeněk Ležák. „Přemýšlel jsem, jak zábavně předat dětem a mladým lidem větší množství informací v souvislostech, a vymyslel jsem obrázkovou encyklopedii, s níž se dá hrát řada her.“

Historie pro neználky i zasvěcené

Jednou z těchto her je řekni, co víš: hráč si lízne náhodnou kartu a musí před ostatními říct tři fakta o dané události nebo osobnosti. V hádej, kdo jsem, si zase hráč lízne kartu, smí odpovídat jen ano či ne a ostatní zjišťují, co nebo koho karta zachycuje. Pokročilí mohou zkusit hru souvislosti: v té se sestavují lízané karty do řad tak, aby tvořily myšlenkové mapy. Kdo naopak o legiích zatím neví vůbec nic, tomu karty poslouží na poker nebo prší.

Takže jak člověk proniká do tématu, může přecházet od vědomostně nenáročné hry ke složitější. Hráče v tom provázejí plakát s dějovými osami a příručka shrnující anabázi legií.

„Výčet her, pro které jde Historii v kartách použít, každopádně není konečný: v tom spoléhám na děti a jejich tvořivost. Další hry mají s přispěním hráčů přibývat na webu www.historievkartach.cz, jehož ambicí je sdružovat komunitu malých i velkých fandů legií, doplňuje Zdeněk Ležák.

Přednosti onlinového prostředí

Web nabízí po registraci ještě mnoho forem výuky dějepisu. Počítá se zde s postupným zapojováním hravých cvičení nebo interaktivní a neustále se obohacující mapy. Ta uživatelům pomůže zasadit si události do konkrétních míst a spojit si s nimi třeba nějaký historický snímek nebo fotku ze současnosti. Výuka dějepisu se tak dá originálně propojit například se zeměpisem.

Podaří se tyto smělé plány naplnit? Rádi bychom vás pozvali k tomu, abyste se zapojili do tohoto dobrodružství a vyprávěli spolu s námi příběh hrdinů od Zborova, Bachamače či Bajkalu, díky kterým mohlo vzniknout demokratické Československo.

Do budoucna má projekt ambici rozšířit se o další kapitoly českých i světových dějin a popularizovat výuku dějepisu rovněž v zahraničí. Proto funguje nejen pod českým označením Historie v kartách, ale také pod názvem Whooshback (www.whooshback.com). Českoslovebská obec legionářská je pak hrdým partnerem této hry a pevně věříme, že bude napomáhat se znalostí našich dějin všem generacím.