76. výročí osvobození Chebu

V pondělí 26. dubna 2021 uplynulo 76 let od osvobození města Chebu americkou armádou. Faktem je, že pojem "osvobození" je v tomto případě nevhodný, neboť tehdejší obyvatelstvo města bylo až na výjimky výhradně německé a obsazení města americkou armádou nevnímalo jako osvobození. Během dobývání Chebu padlo nejvíce amerických vojáků v rámci jedné bitvy na území předmnichovské Československé republiky. Boje v Chebu a jeho okolí, včetně letiště, trvaly čtyři dny a vyžádaly si životy 71 amerických a 200 německých vojáků. Kapitulace německých jednotek ve městě byla podepsána 26. dubna 1945.

Na dobytí Chebu se podílely jednotky americké 97. a 1. pěší divize. Vojákům 1. pěší divize, kteří zemřeli během bojů mezi 8. únorem a 7. květnem 1945 byl po válce vztyčen památník v podobě jehlanu s 639 jmény. Nachází se v lokalitě zvané "Ypsilonka" u obce Dřenice u Chebu. U tohoto památníku se v pondělí 26. dubna 2016, 76 let od dobytí Chebu, sešel br. Petr Maxim z plzeňské jednoty Československé obce legionářské s paní Hanou Kohoutou z chebské okresní organizace České strany sociálně demokratické, aby zde položili květiny a uctili památku amerických vojáků.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim

76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu
76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu
76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu
76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu
76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu
76. výročí osvo...
76. výročí osvobození Chebu