Předseda ČsOL br. Budinský zahájil v Horažďovicích cestu Legiovlaku

Na malebném, nově upraveném, nádraží v Horažďovicích při pomezí Plzeňského a Jihočeského kraje první červnový den po 10. hodině dopolední proběhlo slavnostní zahájení letošní cesty Legiovlaku. 

Úvodního slova se ujal předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský, který v prvé řadě poděkoval partnerům Legiovlaku - Českým drahám a Správě železnic. Jeho zvláštní poděkování směřovalo k Ministerstvu obrany České republiky, které i pro letošní rok významně podpořilo provoz Legiovlaku a umožnilo pokračování jeho cesty po naší vlasti. S projevem k přítomným následně vystoupil náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací MO pan Lukáš Klučka, který vyzdvihl význam projektu Legiovlak pro připomínání zásadní role československých legionářů pro vznik samostatného československého státu a přivítal skutečnost, že i nadále spolupracuje MO ČR a ČsOL na jeho dalším provozu. Poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky paní brig. gen. Lenka Šmerdová zdůraznila propojení tradic současné armády s tradicemi legionářskými, které se nově promítá i do Legiovlaku, který ve své expozici klade důraz i na druhý odboj a zahraniční válečné a mírové mise naší armády posledních 30 let. Popřála Legiovlaku mnoho zvídavých návštěvníků a mnoho sil jeho posádce. Závěrečné vystoupení patřilo obchodnímu řediteli ROC Plzeň panu Vladimíru Kostelnému, který rovněž připomněl některé významné momenty z boje československých legionářů na Transsibiřské magistrále a popřál Legiovlaku mnoho ujetých kilometrů.

Předseda ČsOL br. Budinský, řídící tajemník br. Milan Mojžíš a vedoucí Legiovlaku br. Jiří Charfreitag předali Kříž Za zásluhy velkému podporovateli Legiovlaku panu Karlu Otavovy, současnému starostovi města Lysé nad Labem. Medailí Za podporu projektu Legie 100 byl oceněn pan Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali Česká pojišťovna, a. s.

Následně se vzácní hosté, mezi nimiž nechyběl ani náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Plzeňského kraje pan Pavel Čížek a starosta města Horažďovice pan Michael Forman, vydali na prohlídku Legiovlaku, která však musela být pro aktuálně platná omezení komentována venku. Až poté si mohli účastníci individuálně prohlédnout jednotlivé vagony soupravy. 

Stávající expozice Legiovlaku byla nově doplněna panely o zahraničním i domácím odboji za druhé světové války a v krejčovském voze byly instalovány stejnokroje představující vývoj vzhledu československých (českých) vojáků od legií přes odbobí první republiky a druhé světové války až do současnosti. 

Tradiční výjezd Legiovlaku 15. března musel být pro nepříznivý vývoj pandemie odložen až na začátek června. Zvolená trasa v průběhu následujících měsíců však umožní jeho příznivou dosažitelnost pro velkou část území naší republiky a zájemci se tak již nyní mohou těšit na jeho návštěvu na vybraných zastávkách.

text: br. Jiří Filip

foto: br. Petr Tolar

Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích
Zahájení Legiov...
Zahájení Legiovlaku v Horažďovicích