Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře

Po zimním spánku, ale hlavně po delším uzavření vynuceném pandemií nemoci Covid-19 se od soboty 5. června 2021 veřejnosti opět otevírají stálé expozice Československé obce legionářské vytvořené v rámci výstavního cyklu nazvaného Cesta legionáře. Nacházejí se v Josefově, v Kracíkově ulici číslo 12, a Pecce, na náměstí Kryštofa Haranta v domě číslo 12. 

Josefovská expozice s podtitulem „Legionářská služba nikdy nekončí“ přivádí návštěvníky k neopakovatelným osudům patnácti vybraných legionářů, kteří po první světové válce zůstali povětšinou sloužit v nové československé armádě a během nacistické okupace se, každý po svém, zapojili do boje proti nenáviděným nacistům. Díky spolupráci s tvůrci knih Stopa legionáře Zdeňkem Ležákem, Michalem Kociánem a nakladatelstvím Argo se můžete těšit na vydařená komiksová zpracování důležitých životních okamžiků vybraných legionářů, jejich portréty a také na množství uniforem a zbraní dokreslující jejich službu vlasti v letech 1918-1945. Chybět pochopitelně nebudou ani dobové fotografie a další předměty. Expozice je otevřena v červnu a září během víkendů, v červenci a srpnu pak od úterý do neděle, vždy od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00.

Peckovská expozice, neboli Muzeum legionářů Peckovska, seznamuje s historií československých legionářů ve Francii, Itálii i Rusku mezi roky 1914 až 1920, jejich návrat a život v meziválečném Československu v letech 1918 až 1938, kdy patřili k elitě národa. Kromě obecných informací přináší i přehled legionářů pocházejících z Pecky a okolí, kterých bylo úctyhodné množství. Nejnovější část expozice pokračuje roky 1939 až 1945, kdy se nejen bývalí legionáři zapojili do odboje proti německým okupantům. Kromě všeobecných informací o druhém odboji sleduje také místní podmínky – posunutí hranic, likvidaci peckovských Židů, povstání a konec války na Peckovsku. Všechny části expozice jsou doplněny o trojrozměrné výstavní předměty. Pár vybraných si návštěvníci dokonce mohou vzít do rukou a osahat si tak pušku, granát nebo přílbu legionářů či příslušníků zahraniční armády. Muzeum legionářů Peckovska má i vlastní zázemí s možností občerstvení, které si lze vychutnat pod slunečníkem před vstupem. Otevřeno je během června o víkendech, v červenci a srpnu od úterý do neděle, vždy od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Od letošního jara připravila Československá obec legionářská také malou stálou expozici v hotelu Kristian v Kubově Huti na Šumavě. Místo nebylo zvoleno náhodou. S oblibou jej totiž navštěvoval legionář a malíř Otto Matoušek, který zde tvořil krajinky šumavské přírody. Právě jemu a jeho dílu je zde instalovaná expozice věnována.

 

Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře
Znovu se otevír...
Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře