Opavská vzpomínka na Heliodora Píku

Dne 21. června 2021 se u pamětní desky umístěné na budově Hlásky na Horním náměstí v Opavě uskutečnila vzpomínková akce k 72. výročí násilné smrti armádního generála Heliodora Píky. Akce se i přes tropické teploty zúčastnilo 14 členů opavské jednoty Československé obce legionářské. Po této akci se několik členů ČsOL společně s předsedou Českého svazu bojovníků vydali uctít památku generála Píky i k jeho rodnému domu ve Štítině.

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v Štítině u Opavy v rodině vesnického koláře Ignáce Píky. Roku 1915 ukončil studium na českém gymnáziu v Opavě a chtěl studovat farmacii, ale byl odveden k zeměbraneckému regimentu v Opavě. O rok později byl odeslán na haličskou frontu, kde byl pak 28. července 1916 ve Volyňské oblasti zajat ruskými jednotkami. Již za tři měsíce poté se přihlásil do československých legií. V Rusku byl až do roku 1917, kdy se s částí legií přesunul lodí na západní frontu. Vzhledem ke své lékárenské praxi byl určen ke zdravotní službě u 21. čs. střeleckého pluku francouzských legií, později vykonával funkci nejprve četaře a později poručíka obrany proti plynům. S plukem prodělal těžké boje na alsaské frontě a u Terronu.

Po okupaci Československa byl nucen utéci přes Francii do Londýna. Edvard Beneš ho vyslal do Bukurešti jako vojenského vyslance pro Balkán, zde pomáhal československým a maďarským uprchlíkům z protektorátu. V roce 1942 začal Píka v sovětském Buzuluku formovat jednotku československé armády z dobrovolníků, obzvláště těch, kteří dleli v sovětských zajateckých táborech. Společně s Ludvíkem Svobodou dokázal čelit tlaku Klementa Gottwalda na zpolitizování jednotky. V prosinci 1943 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V květnu 1945 byl Píka povýšen na divizního generála a jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. V tomto období byl oceněn i dvěma sovětskými vyznamenáními. Jako člen československé delegace se zúčastnil dojednávání mírových smluv s evropskými státy Osy během konference v Paříži.

Po únorovém převratu byl 1. března 1948 odeslán na zdravotní dovolenou a 5. května byl zatčen ve vojenské nemocnici, kde se zotavoval po operaci žlučníku. 1. června pak byl přeložen do výslužby. Byl nepravdivě obviněn ze špionáže ve prospěch Velké Británie a další vlastizrádné a velezrádné činnosti. Vyslýchán byl mimo jiné i v tzv. "Domečku". Dne 29. ledna 1949 pak byl ve vykonstruovaném soudním procesu státním soudem odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. Vyhovění žádosti o milost nebylo ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou doporučeno. Mimo rodiny a obhájce proti rozsudku protestovali pouze představitelé MNV ve Štítině a bývalý náčelník francouzské vojenské mise v ČSR Louis Faucher. Tělo generála se po pitvě "ztratilo" nepohřbeno a dosud nebylo nalezeno. Ve stejné věznici, kde čekal generál Píka smrt, byl ve vazbě i jeho syn Milan, který byl za války u britského Královského letectva. Jeho pronásledování bylo však pro nedostatek důkazů zastaveno.

V roce 1968 byl s pomocí prezidenta Ludvíka Svobody proces s Píkou obnoven a vojenský soud v Příbrami konstatoval jeho nevinu a zrušil odsuzující rozsudek, k plné rehabilitaci však došlo až po roce 1989. Socialistický režim odmítl uznat jeho zásluhy a veřejnost se s jeho životem mohla seznámit až po roce 1989. Roku 1991 udělil Heliodoru Píkovi  prezident Václav Havel in memoriam Řád Milana Rastislava Štefánika za mimořádné zásluhy v boji za osvobození vlasti v době druhé světové války, byl mu odhalen památník v Plzni i v rodné Štítině před jeho domem. Po Píkovi je pojmenován i 53. pluk průzkumu a elektronického boje Armády České republiky v Opavě, náměstí v Plzni-Slovanech, ulice v Praze 6-Dejvicích a také v Brně, Kroměříži, Liberci, Olomouci, Ostravě a na Kladně.

text: br. Jaromír Dupal (za využití Wikipedia)

foto: ses. Vladimíra Francírková, br. Fiala

Opavská vzpomín...
Opavská vzpomínka na Heliodora Píku
Opavská vzpomín...
Opavská vzpomínka na Heliodora Píku
Opavská vzpomín...
Opavská vzpomínka na Heliodora Píku
Opavská vzpomín...
Opavská vzpomínka na Heliodora Píku
Opavská vzpomín...
Opavská vzpomínka na Heliodora Píku