Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka

Ulice U Havlíčkových sadů na pražských Vinohradech se v pondělí 12. července 2021 stala svědkem slavnostní chvíle. Na domě čp. 422/1 byla odhalena nová pamětní deska připomínající osobnost armádního generála Otakara Husáka – významného legionáře, přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ministra národní obrany, vězně koncentračního tábora a oběti komunistické perzekuce. Deska vznikla díky spolupráci Československé obce legionářské, rodiny generála Husáka, Městské části Praha 2 a Ministerstva obrany České republiky. 

O zhotovení bronzové pamětní desky se postarala umělecká slévárna HVH z Horní Kalné, která patří mezi českou špičku ve svém oboru. Autorem reliéfu Otakara Husáka je umělec Martin Dašek. Deska měla být původně odhalena v den státního svátku, 28. října 2020, ovšem kvůli hygienickým opatřením a nařízením vlády proti šíření nemoci covid-19 došlo k odložení plánované akce až na léto 2021. Byla umístěna na domě, ve kterém Husák žil a zemřel 12. června 1964.

Slavnostního odhalení se zúčastnila dcera generála Husáka paní Eliška Suchomelová, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a starostka Městské části Praha 2 paní Jana Černochová, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky pan generálporučík Jaromír Zůna, zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky pan plukovník Martin Machatý, místopředseda Československé obce legionářské a čestný občan Prahy 2 bratr plukovník ve výslužbě Tichomír Mirkovič a člen Předsednictva Republikového výboru ČsOL a řídící tajemník bratr Milan Mojžíš. Čestnou stráž ve stejnokrojích československých legionářů a s praporem Ústředí ČsOL zajišťovali členové ČsOL pod vedením bratra Jiřího Charfreitaga, který měl zásadní podíl na realizaci celé akce – od návrhu a zhotovení desky až po její odhalení. Akt odhalení desky se uskutečnil za účasti široké veřejnosti, obyvatel okolních domů a vlastenců, kteří se přišli poklonit památce Otakara Husáka.

Na úvod připomněl bratr Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL, osobnost Otakara Husáka. Muže, který v roce 1914 neváhal a vstoupil do České družiny, zárodku slavných československých legií, v jejichž řadách vybojoval samostatnost pro svou vlast. V nových poměrech republiky se zásadní měrou podílel na zrodu její moderní armády a díky svým kvalitám dosáhl nejvyšší vojenské hodnosti. Zásluhy, statečnost a obětavost generála Husáka jsou v příkrém rozporu s tím, jak byla jeho osobnost dlouhá léta opomíjena. Ve svém projevu pak starostka Jana Černochová připomněla bojovnost generála Husáka v otázkách rozpočtu armády, za který bojoval v nelehkých dobách budování republiky, a květinou poděkovala jeho dceři Elišce Suchomelové za láskyplné zázemí, které mu rodina poskytovala i v nelehkých dobách. Milan Mojžíš pak za ČsOL shrnul proces vzniku pamětní desky a poděkoval za podporu rodině, městské části i ministerstvu obrany.

Po projevech následovalo samotné odhalení pamětní desky, kterého se ujala paní Suchomelová, paní Černochová, generálporučík Zůna a plukovník Mirkovič. Jinak bezchybně probíhající ceremonie se zde setkala s vtipným klopýtnutím, když se bíločervený látkový překryt, kterým byla deska zahalena, v posledním místě zasekl a nešel strhnout dolů. Paní starostka však pomohla zádrhel vyřešit uvázáním svého konce látky k mříži okna a akce mohla pokračovat položením květinových darů pod pamětní desku k uctění památky armádního generála Otakara Husáka. Krátký pietní akt byl zakončen československou hymnou a minutou ticha.

Koordinátor publikační činnosti ČsOL bratr Michal Rak pak představil nově vydaný třetí díl Husákových pamětí, které vydává legionářská Obec ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha. Jedná se již o šestnáctý příspěvek do Edice pamětí ČsOL a celé Husákovy memoáry ještě uzavře na podzim 2021 čtvrtý díl. Dosud vydané tři díly lze zakoupit v běžné distribuci, či za zvýhodněnou cenu v Muzeu československých legií v Praze nebo na Legiovlaku.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová

Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka