Příběh, který vypráví Václavka

Horké nedělení odpoledne 20. června 2021 se stalo termínem pro uskutečnění pietní vzpomínky na československé paradesantní skupiny INTRANSITIVE a TIN, které v noci z 29. na 30. dubna 1942 provedly výsadek poblíž Padrťských rybníků v Brdech. Akce se uskutečnila u pomníku seskoku parašutistů, který nechala zřídit plzeňská jednota Československé obce legionářské. V letošním roce byla k pomníku doplněna také informační deska. 

Vzpomínková akce k uctění památky pětice československých parašutistů vyslaných do okupované vlasti z Velké Británie se konala u chaty zvané Václavka za účasti zástupců obcí, Armády České republiky, Policie České republiky, spolků a široké veřejnosti. Na počest obou paraskupin a k uctění památky padlých a popravených byl proveden seskok parašutistů, který vykonali příslušníci 4. brigády rychlého nasazení AČR. Jedním z nich byl i velitel brigády plukovník Jan Štěpánek. Ředitel Hornického muzea v Příbrami pan Josef Velfl, který se věnuje období druhé světové války v prostoru Brd, se svém projevu přiblížil vybavení parašutistů vyslaných plnit zvláštní úkoly do Protektorátu Čechy a Morava.

Položit květiny k pomníku a poklonit se tak památce parašutistů z obou výsadků i jejich obětavých spolupracovníků přišli starostové okolních obcí, velitel 4. brigády rychlého nasazení, zástupci Vojenských lesů a statků, Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru v Hlučíně, Sboru dobrovolných hasičů Věšín a široká veřejnost, kterou neodradilo ani vysoce teplé počasí. Po položení květiny následovalo odhalení nového informačního panelu s názvem "Příběh, který vypráví Václavka", který zpracovala ses. Kateřina Jandíková, členka plzeňské jednoty ČsOL a hlavní iniciátorka vybudování pomníku u Václavky. Za její práci a organizaci – neboť také celou akci moderovala – jí patří velké poděkování. 

Akce u Václavky se opět uskuteční v příštím roce, kdy si budeme připomínat již 80. výročí seskoku parašutistů L. Cupala, J. Švarce, V. Kindla, B. Grabovského a V. Lukaštíka.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim

Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka
Příběh, který v...
Příběh, který vypráví Václavka