Vzpomínka na letce

V sobotním podvečeru 24. července 2021 se u pomníku letců praporčíka Viktora Hrivíka a poručíka Jozefa Zetka v Nových Kestřanech uskutečnila vzpomínková pietní akce. V letošním roce jsme si připomněli 93. výročí od jejich tragické smrti. Oba letci zahynuli při výcvikovém nočním letu 20. července 1928, když stroj ztratil orientaci a došlo mu palivo. Při pokusu o přistání stroj havaroval a oba letci zahynuli. Na místě tragédie byl v roce 1932 Masarykovou leteckou ligou postaven pomník. 

Iniciátorem opravy pomníku k 90. výročí tragické události v roce 2018 byl Ing. Stanislav Dobeš z Nových Kestřan, který v dané věci oslovil a přizval k účasti na obnově pomníku obce Dobev, Štěkeň, Kestřany a Čejetice, spolek I. ETALON, z. s., Jednotu Československé obce legionářské v Písku, Základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Písek a Sbor dobrovolných hasičů Nové Kestřany a Písek. Dobrá věc se podařila a dne 20. července 2018 byl pomník po opravě znovu odhalen.

Letošní pietní akce se opět zúčastnili hlavní aktéři obnovy pomníku v čele se Stanislavem Dobešem, zástupci již zmíněných spolků, starostové zmíněných obcí, krajští zastupitelé Jihočeského kraje Pavel Hroch a Petr Kalina, poslanec PSP ČR Roman Kubíček, senátoři za senátní obvody Jihočeského kraje Jaroslav Větrovský a Tomáš Fiala, zástupci KVV AČR a strakonické posádky AČR. Akce se dále zúčastnili občané obcí Nové Kestřany, Dobeve a dalších.

Akci zahájily opakované přelety členů Aeroklubu Prachatice, kteří startovali z letiště ve Strunkovicích. Přelety zajistila předsedkyně Jednoty ČsOL v Písku ses. Eva Veselá. Organizaci pietního aktu zajistil místopředseda Jednoty ČsOL v Písku br. Jaroslav Pospíšil. Pietním aktem provázel a akci moderoval Martin Lanc. V závěru pietního aktu byly předány Pamětní plakety písecké legionářské jednoty a diplomy, jejichž vznik inicioval Ruda Peleška. Pamětní plaketa č. 1 byla udělena dne 16. června 2021 SDH Písek za práci v boji s nemocí covid-19 v Písku u příležitosti Výroční členské schůze Jednoty ČsOL v Písku a setkání s novodobými veterány AČR. Plaketu převzal velitel písecké jednotky SDH Lukáš Nebes. Pamětní plaketu č. 2 obdržel při pietním aktu v Nových Kestřanech Stanislav Dobeš za obnovení pomníku vojenským letcům Viktoru Hrivíkovi a Jozefu Zetkovi. Dále byly pamětní plakety uděleny Jednotce SDH Nové Kestřany, kterou převzal Petr Větrovec za mimořádné nasazení při pandemii covid-19 a za pomoc při obnově pomníku a jeho znovu odhalení, Aeroklubu Prachatice za výtečnou aviatickou podporu při znovu odhalení pomníku letců a jeho propagaci.

V závěru pietního aktu se uskutečnilo přátelské setkání účastníků pietní akce v místním hostinci v Nových Kestřanech. Všem organizátorům i zúčastněným patří poděkování za to, že si o v prázdninovém čase našli čas a přišli si připomenout tuto tragickou událost.

text: br. Zdeněk Říha

foto: ses. Eva veselá, Pavel Šnorek

Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce
Vzpomínka na le...
Vzpomínka na letce