9. Legionářský marš i přes nepřízeň počasí zaujal

V sobotu 31. července se konal již 9. ročník tradičního Legionářského marše, který je oslavou československých legionářů a každoročně se koná na hoře Polední v Bystřici nad Olší u Památníku legionářů. Letos bylo oficiální zahájení v 10.00 hodin a nemohl chybět ani divadelní program, který byl věnován výročí zavraždění kněžny Ludmily. 

Br. Tomáš Krpel pak ve svém vystoupení krátce připomněl stoletou historii Československé obce legionářské a následovaly zdravice hostů, Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského, k přítomným promluvili farář církve evangelické pan Mojmír Blažek z Českého Těšína, br. Ferdinand Vrábel, člen Republikového výboru ČsOL a člen Nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy, pan Jiří Parma z Matice slezské Těšínské oblasti a paní Věra Byczanská předsedkyně KČT Třinec. Po projevu předsedy Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku br. Petra Majera následovalo ocenění, za zásluhy a obnovu legionářských tradic, které předal členům frýdecko-místecké jednoty ČsOL a za zvuků Husitského chorálu byly položeny kytice k obelisku generála Josefa Šnejdárka.

Přítomné zaujalo krátké vystoupení členů jednoty ČsOL věnované 1 100. výročí zavraždění kněžny Ludmily, ale také měli možnost si prohlédnout instalovanou výstavku dalším výročím našeho regionu, 110. výročí narození kronikáře, učitele a spisovatele Karla Gaury, a také významné osobnosti Těšínska paní Marty Rulfové, autorky knihy „Slzy pro Těšínsko“.

Přesto, že počasí letos akci nepřálo, účast byla hojná, sešlo se 241 registrovaných účastníků, z celé ČR i ze zahraničí, a vše se neslo v přátelském duchu. Ani letos nechyběl "Šnejdárkův groš", který obdržel každý z účastníků, jež donesl kámen na Mohylu české státnosti, a Pamětní listy. Poměrně velký zájem byl o jubilejní razítko vydané ke 100. výročí založení ČsOL. U prezence byl dostatek dezinfekčních prostředků a kromě tradičního občerstvení, které připravila Matice slezská, byl poprvé přítomným nabídnut „vojenský guláš“. Organizátoři děkují za sponzorské dary a dotace Ministerstvu obrany ČR, Statutárnímu městu Frýdek-Místek a Ústředí ČsOL. Zvlášť děkují za pomoc Krajskému vojenskému velitelství Ostrava.

Další, v pořadí již 10. ročník, se uskuteční poslední červencovou sobotu v roce 2022.

text: br. Teodor Hybler

foto: br. Teodor Hybler, Josef Tymonek

Dezinfekce byl ...
Dezinfekce byl dostatek.
Kladení kytic u...
Kladení kytic u obelisku generála Josefa Šnejdárka.
Pro účastníky b...
Pro účastníky byl připraven vojenský guláš.
Paní Mgr. Věra ...
Paní Mgr. Věra Jelínková připravila kvíz.
Projev ke stému...
Projev ke stému výročí Československé obce legionářské přednesl br. Tomáš Krpel.
Projev předsedy...
Projev předsedy Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku br. PhDr. Petra Majera, plk. v. v.
Registrace účas...
Registrace účastníků pochodu probíhala od 9 hodin.
Scénka o kněžně...
Scénka o kněžně Ludmile zaujala.
Zdravice člena ...
Zdravice člena Republikového výboru ČsOL a člena Nadácie M. R. Štefánika br. PhDr. Ferdinanda Vrábela.
Zdravici Klubu ...
Zdravici Klubu českých turistů Třinec přednesla paní Věra Byczanská.
Zdravici Matice...
Zdravici Matice slezské přednesli Jiří Parma a Anna Konderlová.
Čestná stráž př...
Čestná stráž příslušníků Armády České republiky.