Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub

V pátek 27. srpna 2021 uspořádaly Třinecké železárny, a. s. pietní setkání k uctění památky zaměstnanců vítkovické válcovny trub, padlých v letech II. světové války. Na oběti nacistických represí a spojeneckého náletu bylo společně vzpomenuto v prostorách vrátnice provozu na Výstavní ulici, kde je celkem 44 jmen umučených a zahynuvších zvěčněno na dvojici bronzových reliéfních desek. Ty zůstávají smutnou připomínkou šesti válečných let, jež zanechaly na Ostravsku hluboké rány. Ani zde se totiž Češi nesmířili s německou okupací a ztrátou své svobody. 

Početné odbojové hnutí se snažilo vzdorovat prostřednictvím sabotáží, špionáže, různých forem propagandy i příprav na možné povstání. Němci na tyto projevy odporu reagovali s nezměrnou krutostí - mučením, popravováním či vězněním ve vyhlazovacích táborech. Ostravské železárny, továrny, doly a železniční uzel pro ně totiž měly strategický význam, jenž s průběhem války vzrůstal úměrně s tím, jak se průmyslová centra v Německu měnila jedno po druhém v hromady sutin. Spojeneckým bombám však nakonec neunikly ani ony. Ničivý americký nálet z 29. srpna 1944 si v Ostravě a okolí vyžádal více jak pět stovek civilních obětí, z nichž dvacet zahynulo právě ve vítkovické válcovně trub. Jejich tragická smrt, stejně jako hrdinství umučených odbojářů, však nebyla zapomenuta. Svědčí o tom vzorná péče o pietní místo ze strany zaměstnanců i vedoucích pracovníků provozu v čele s Ing. Danielem Szotkowským, které spojuje hrdost na téměř 140 let trvající bohatou historii výrobního provozu, v níž hrdinům a obětem II. světové války náleží nesporně přední místo. Důkazem pro to je i uspořádání důstojného vzpomínkového setkání, na němž promluvili a květinové dary položili zástupci Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice, Ostravského muzea, Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě, Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava a v modlitbách se za zemřelé přimluvili kněží Římskokatolické a Slezské evangelické církve. Za Jednotu Československé obce legionářské Ostrava 1, jež byla mimo jiné zastoupena praporečníkem, vystoupil a kytici položil předseda jednoty br. Martin Lokaj.

text a foto: br. Martin Lokaj

Vzpomínka na ob...
Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub
Vzpomínka na ob...
Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub
Vzpomínka na ob...
Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub
Vzpomínka na ob...
Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub
Vzpomínka na ob...
Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub