103 let od bojů na Doss Altu

Československá obec legionářská uspořádala v úterý 21. září 2021 ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky pietní akt u příležitosti 103. výročí vítězné obrany vrcholu Doss Alto, tzv. kóty 703, příslušníky československé legie v Itálii. Boje na Doss Altu v pohoří Monte Altissimo patří mezi nejslavnější bojová vystoupení našich legionářů. 

Pietní akt se uskutečnil v den 103. výročí bitvy v deset hodin dopoledne na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitov v Praze, u Památníku obětí první světové války a československých legionářů. Právě zde, v půlkruhu kolem památníku, leží pochováni českoslovenští legionáři popravení rakousko-uherskými polními soudy pro své odhodlání bojovat za samostatný československý stát. Jejich ostatky byly do Prahy převezeny na počátku 20. let 20. století. Jsou mezi nimi i čtyři hroby legionářů - Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Schlegla a Václava Svobody - kteří byli popraveni 22. září 1918, den po boji na Doss Altu, v němž padli do nepřátelského zajetí. Sedm legionářů - František Svoboda, Oldřich Trojánek, Josef Polák, František Havel, Alois Janků, Josef Kovář a Vavřinec Kříž - položilo život během boje 21. září 1918, dalších 31 bylo raněno. Padlí legionáři byli pochováni na hřbitově Malga Prato, odkud pak byly jejich ostatky převezeny do osária Památníku Castel Dante u Rovereta.

Bitva o Doss Alto nebyla významná z vojenského hlediska, z politického však velmi. Úspěch Čechoslováků byl již následující den uveden v denní zprávě vrchního velitelství italské armády, odkud se roznesl do celé Itálie a pak i zbytku světa. O následcích bojů o Doss Alto se v říjnu 1918 rozepsal také legionář Jan Laška, důstojník 34. čs. střeleckého pluku. Zde jsou jeho vzpomínky: "Po bitce na quotě 703 na jednom místě nalezeni dva naši bratři probodnuti - v bezprostřední jejich blízkosti leželi 4 rakouští vojáci také probodnuti. Odehrál se zde boj na život a na smrt, v němž útočící i obránci navzájem se pobili."

Pietní vzpomínky se zúčastnila řada čestných hostů: paní senátorka Miroslava Němcová, členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, pan Martin Benda, místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vtahy Zastupitelstva Hlavního města Prahy, podplukovník Pavel Kácl, vedoucí starší důstojník-specialista Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, pan Milan Bachan, vedoucí Oddělní péče o válečné veterány Ministerstva obrany České republiky, generálmajor Miroslav Kocian, přidělenec obrany Slovenské republiky v České republice, pan Emil Kulfánek, místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, pan Ladislav Lhota, zástupce České a slovenské obce dělostřelecké a paní Jindřiška Nevyjelová, výkonná tajemnice Masarykova demokratického hnutí. Pořádající Československou obec legionářskou reprezentoval místopředseda bratr Tichomír Mirkovič a bratr Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány.

Po uvítání a položení květinových darů, které zajistili příslušníci Čestné jednotky z Posádkového velitelství Praha, vystoupili s projevem paní senátorka Němcová a bratr Šinkovec. O organizaci a moderování akce se postaral organizační tajemník ČsOL bratr Jiří Filip. Na závěr zazněla slovenská a česká státní hymna. Kromě zmíněných hostů a jejich doprovodů se akce zúčastnili i další členové vlasteneckých organizací, převážně z řad ČsOL. Všem jim patří dík za vzpomínku, kterou věnovali československým legionářům.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová

103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu
103 let od bojů...
103 let od bojů na Doss Altu