Vrátit se domů...

Společnost pro moderní dějiny Klatovska a Městská část Praha 2 ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů a Československou obcí legionářskou splatila v sobotu 18. září 2021 dluh naší společnosti k jednomu z mnoha hrdých občanů, který neváhal bojovat za svůj národ a vlast - brigádnímu generálovi in memoriam Josefu Ptákovi. 

Do hrobu Boženy Ptákové, rozené Langové, na Olšanských hřbitovech v Praze, byla uložena prsť z koncentračního tábora Flossenbürg. Alespoň symbolicky tak Josef Pták spočinul po více než 76 letech po boku své manželky, neboť jen krátce před koncem druhé světové války zemřel právě ve Flossenbürgu a jeho ostatky se nedochovaly. Hrob Ptákovy manželky adoptoval klatovský badatel a pedagog Lukáš Kopecký, který byl hlavním iniciátorem celé akce - postaral se o uvedení hrobu do důstojného stavu, dovezl prsť z Německa a zorganizoval akt symbolického návratu generála Ptáka do vlasti. Bylo tedy logické, že to byl právě on, kdo schránku s prstí uložil. Korunoval tím svou aktivitu k připomenutí neprávem opomíjené osobnosti. Jedná se o velice záslužnou činnost, a tak přejme další štěstí s připomínáním osobností nejen z Klatovska.

Komorní akce na Olšanských hřbitovech se zúčastnila starostka Městské části Praha 2 a poslankyně Jana Černochová, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, archivář Státního okresního archivu Zlín Pavel Šrámek a hlavní kaplan Armády České republiky plukovník generálního štábu Jaroslav Knichal. Nechyběl štáb České televize, příbuzní generála Ptáka ani členové Československé obce legionářské v historických stejnokrojích s replikou praporu 31. střeleckého pluku československé legie v Itálii, v jehož řadách Josef Pták sloužil během první světové války.

text: br. Petr Tolar

foto: Lukáš Homola

Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...
Vrátit se domů....
Vrátit se domů...