V Třemošné se bojovalo jako na Soči

Několik členů plzeňské jednoty Československé obce legionářské se během soboty 9. října 2021 zúčastnilo historické bojové ukázky inspirované boji mezi vojsky Dohody a Ústředních mocností na sočském úseku italské fronty. U Třemošné na Plzeňsku ji zorganizoval Klub vojenské historie 35. pěšího pluku z Plzně ve spolupráci s partnery z celé České republiky. 

Tradiční akce se konala na louce u železniční zastávky v Třemošné, kde byly vybudovány zákopové linie dvou bojujících stran. Ty obsadili členové vojensko-historických klubů v historických stejnokrojích armád Rakousko-Uherska, Německa, Itálie, Spojeného království a Spojených států amerických. Někteří z nich tak učinili již večer před bitvou a noc tak strávili v polních podmínkách. Zákopy tak byly zabydlené a doplněné řadou nezbytného vybavení pro život v poli. Návštěvníci si je mohli prohlédnout ještě před samotnou bojovou ukázkou, která začala ve dvě hodiny odpoledne. Bojové úspěchy se přelévaly z jedné strany na druhou, ovšem konec ukázky byl ve znamení dobytí dohodových pozic vojáky Ústředních mocností. Kromě vojáků ozbrojených puškami a kulomety byl v akci k vidění také plamenomet, německý obrněný vůz a vše doplňovalo množství pyrotechnických efektů.

Kromě samotné bojové ukázky a prohlídky zabydlených zákopů byly pro návštěvníky připraveny také stánky s výstavou válečných artefaktů, stánky s prodejem militarií a stánky s občerstvením. O kulturní vystoupení se postarala hudební seskupení Josef Švejk & c. a k. ŠRAML, u kterého postavu Švejka ztvárňuje plzeňský herec Přemysl Kubišta.

Jak se stalo v posledních letech zvykem, uskutečnila se ještě jedna "večerní" bojová ukázka. Ta začala o půl sedmé podvečer, byť za menšího počtu účinkujících. Po ní nastal definitivní konec akce, kterou během druhé říjnové soboty navštívilo několik stovek lidí. Pořádajícím pětatřicátníkům patří poděkování za odvedenou práci.

text a foto: br. Petr Tolar

V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči
V Třemošné se b...
V Třemošné se bojovalo jako na Soči