Zborovský závod branné zdatnosti

Dne 15. října 2021 uspořádala Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 za podpory Ministerstva obrany České republiky další ročník svého již tradičního Zborovského závodu branné zdatnosti pro žáky základních škol. Tak jako v předchozích letech si závod kladl za cíl přispět k brannosti školní mládeže a zábavně-popularizační cestou posílit povědomí žactva o odkazu našeho odboje za národní osvobození v letech první světové války. 

Své síly v sokolském duchu tentokrát změřili žáci všech ročníků Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni na Karvinsku. Na místní dívky a chlapce čekala v prostorách bývalého koupaliště celá řada zábavných sportovních disciplín - překážková dráha, házení a vrhání na různé cíle, střelba z luku a vzduchovky či laserová střelnice.

Odměnou za projevení soutěžního ducha byly všem mladým účastníkům pamětní listy, drobné upomínkové předměty a v neposlední řadě také historicko-vzdělávací materiály z provenience ČsOL. Ty žáci obdrželi z rukou členů naší jednoty v dobových stejnokrojích ruských legionářů - bojovníků od Zborova - jež tak mohli společně s historií, která se za nimi skrývá, blíže poznat.

text a foto: br. Martin Lokaj

Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti
Zborovský závod...
Zborovský závod branné zdatnosti