Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav

Ve čtvrtek 28. října 2021 se členové Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" nejen zapojili do tradičních oslav 103. výročí vzniku samostatného československého státu, ale zároveň tento významný den využili k připomenutí dalších dvou významných olomouckých událostí. Z důvodu koronavirové pandemie byl až po 101 letech vzpomenut slavný příjezd 6. československého střeleckého pluku "Hanáckého" do Olomouce. Druhou událostí zasluhující pozornost bylo 100. výročí vzniku ČsOL v Olomouci. Dne 26. června 1921 vznikla nejdříve Jednota ČsOL v Olomouci, na kterou navázala olomoucká župa ČsOL vytvořená oficiálně na konferenci 4. září 1921. 

Od 13:00 hod. se na olomouckém Horním náměstí nacházel dobový tábor prvorepublikové československé armády na počest 103. výročí vzniku Československé republiky, 101. výročí příjezdu 6. čs. střeleckého pluku "Hanáckého" do Olomouce a 100. výročí vzniku ČsOL v Olomouci. Členové Jednoty Olomouc 1 prezentovali za velkého zájmu široké veřejnosti slavnou historii čs. legií a prvorepublikové armády v uniformách ruských, italských a francouzských čs. legií a čs. armády 30. let.

V 16:00 hod. se na budově radnice vedle orloje znovu odhalovala pamětní deska připomínající jedinou oficiální prezidentskou návštěvu Tomáše Garrigue Masaryka v Olomouci v září 1921. Před samotným odhalením pamětní desky zazněly projevy např. primátora města Olomouce Miroslava Žbánka nebo Karla Podolského z olomoucké pobočky Masarykovy společnosti. Při ceremoniálu tvořili členové ČsOL Olomouc 1 v legionářských uniformách čestnou stráž u pamětní desky.

V 17:30 hod vycházel z Horního náměstí lampionový průvod, v jehož čele pochodovali členové jednoty odění do stejnokrojů čs. legií a čs. prvorepublikové armády. Za zvuku Vojenské hudby Olomouc se odhadem dvou až tří tisícihlavý průvod vydal po trase Horní náměstí - Ostružnická - Denisova - náměstí Republiky - třída 1. Máje na Žižkovo náměstí Po příchodu k pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí proběhla vzpomínková akce k příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Členové ČsOL Olomouc 1 ve stejnokrojích čs. legií a čs. prvorepublikové armády zaujali místa v čestné stráži u pomníku. Tříčlenná delegace jednoty pod vedením předsedy br. Tomáše Brenzy zároveň uctila 103. výročí vzniku samostatného Československa položením věnce k soše T. G. Masaryka. Kytici či věnec spolu s delegací Jednoty ČsOL Olomouc 1 položili zástupci Statutárního města Olomouc, armády ČR, Olomouckého kraje, Univerzity Palackého v Olomouci, Sokolské župy olomoucké Smrčkovy a mnoha dalších spolků. Po slavnostních projevech představitele města Olomouce a Olomouckého kraje zazněla česká státní hymna. Oficiální oslava vzniku samostatného československého státu v Olomouci byla zakončena ohňostrojem.

Účastníci z řad Jednoty Olomouc 1 se následně přesunuli do salonku restaurace Svijanský šenk na sváteční setkání členů jednoty. Závěrečný bodem bohatého programu oslav 28. října bylo udělení pamětní medaile "100 let ČsOL" z rukou předsedy jednoty br. Tomáše Brenzy pěti členům Jednoty ČsOL Olomouc 1 za dlouhodobou vynikající podporu činnosti ČsOL. Pamětní medaile 100 let ČsOL byla udělena br. Petru Žižkovi, br. Davidu Báčovi, br. Matěji Stankušovi, br. Lukáši Coufalovi a br. Milanu Vyhlídalovi.

Členové Jednoty Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" nejsou aktivní pouze v samotné Olomouci, ale mnozí propagují legionářské tradice i v dalších městech a obcích Olomouckého kraje. Den vzniku samostatného československého státu si 28. října 2021 připomenuli taktéž členové jednoty pod vedením br. Jaroslava Suchého u pomníku prezidenta Osvoboditele na Masarykově náměstí v Uničově. Br. Suchému současně patří velké poděkování za dlouhodobou a vzornou reprezentaci Jednoty ČsOL Olomouc 1 ve městě Uničově.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Petr Žižka, br. Lukáš Coufal, br. Matěj Stankuš a br. Jaroslav Suchý

Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav
Olomoucký 28. ř...
Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav