28. říjen, den vzniku samostatného Československa

Nejvýznamnější státní svátek, 103. výročí vzniku samostatného Československa si také připomněli členové Československé obce legionářské jednoty Kladno a to nejprve 28. října 2021 na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově společně s válečnými veterány a nejvyššími představiteli politického a veřejného života. Věnec za Československou obec legionářskou položil předseda br. Pavel Budinský a válečný veterán brigádní generál br. Miloslav Masopust. V televizním projevu ministr obrany Lubomír Metnar vyzdvihl statečnost československých legionářů, kteří se výraznou měrou zasloužili o vznik samostatného Československa. Tajemník ČsOL br. Jiří Filip zdůraznil, že naši legionáři sehráli zásadní roli při vzniku republiky, zejména legionáři v Rusku a jejich zásluhou byl uspíšen konec 1. světové války a tím zachráněno mnoho lidských životů. 

Ve 14:00 se konal pietní akt u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody v Kladně. S krátkým projevem vystoupila předsedkyně kladenské jednoty ČsOL ses. Eva Armeanová. Uvedla, že českoslovenští legionáři, kteří bojovali na ruské, francouzské, italské a srbské frontě sehráli velmi důležitou vojenskou roli a měli zásadní vliv na vytvoření společného samostatného státu Čechů a Slováků založeného na demokratických principech. Informovala také o vzpomínkové pouti na Slovensko, kde si delegace ČsOL a Ministerstva obrany České republiky připomněla pietními akty boje československých vojáků s Maďary v roce 1919 a uctila památku spoluzakladatele československého státu Milana R. Štefánika. V Dolním Kubíně byla odhalena Štefánikova busta, v Seredi socha legionáře a následovaly pietní akty u rodného domu M. R. Štefánika v Košariskách a u jeho mohyly v Bradle. Připomněla skutečnost, že v československých legiích bojovalo více než 7 000 Slováků, kteří se nesmazatelně zapsali do společných dějin vzniku společného státu. Věnec položila Eva Armeanová s novodobým válečným veteránem br. Ivem Bedrnou. Svíčku zapálili Stanislav Pítr, Jiří Skála, vzdělavatelka Sokola Alena Kottová, Hedvika Kučerová, Vlasta Kylichová, Tereza Kozelka Kimlová a Jitka Krňanská. Pietní akt byl ukončen minutou ticha. 

V souvislosti s připomenutím 100. výročí vzniku Československé obce legionářské a státního svátku 28. října jsme se sešli u stromu Svobody, památné lípy, která byla vysazena ke 100. výročí vzniku republiky na počest ruského legionáře Jana Bohuslava Kozelky, u pomníku ve Vodárenské ulici v Kročehlavech. Bratr Kozelka se v Kladně narodil, zemřel a je pochován na rozdělovském hřbitově. V letošním roce jsme si také připomínali 130. výročí jeho narození. Pamětní deska byla zhotovena později a vzhledem k tomu, že bratr Kozelka zastupuje všechny kladenské legionáře, naplánovali jsme slavnostní odhalení právě na 28. října, což nebylo možné uskutečnit v loňském roce v souvislosti s covidovým opatřením. Slavnostního vysazení lípy se zúčastnil jeho syn Vladimír Kozelka, jeho žena Terezia, dcera Vlasta Kylichová, členové kladenské jednoty, dále vnuk Milan Humml s manželkou Miloslavou, jejich dcerou čili pravnučkou a dvěma prapravnoučaty.

Odhalení pamětní desky se opět zúčastnili rodinní příslušníci J. B. Kozelky. Deska byla zakryta červenobílou látkou, protože právě červená a bílá patřily k barvám ruských legionářů, tyto barvy měli i na stužkách vojenských čepic. Předsedkyně kladenské jednoty ČsOL ses. Eva Armeanová připomněla výrazný a nezanedbatelný podíl legionářů při vzniku samostatného Československa a vyjádřila poděkování kladenskému primátorovi za poskytnutí finančních prostředků. Slavnostního odhalení se ujala dcera Vlasta Kylichová a vnuk Milan Humml. Květiny položily Vlasta Kylichová a Terezia Kozelka Kimlová. Svíčky zapálily rodinní příslušníci, členové ČsOL jednoty Kladno a zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno. 

Poslední pietní akt se konal na kladenském hřbitově. Věnec položila ses. Eva Armeanová a br. Ivo Bedrna. Rovněž byly zapáleny svíčky. I tento pietní akt byl ukončen minutou ticha. 28. říjen - náš nejvýznamnější státní svátek - byl kladenskými legionáři důstojně připomenut.

text a foto: br. Stanislav Pítr 

28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa
28. říjen, den ...
28. říjen, den vzniku samostatného Československa