Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů

V pondělí 15. listopadu 2021 v 11 hodin se konala pietní vzpomínka ke Dni válečných veteránů u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody v Kladně. 

Předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Kladně ses. Eva Armeanová přivítala poslance Parlamentu ČR Vojtěcha Munzara, zástupce kladenského magistrátu tajemníka Zdeňka Slepičku a Gabrielu Havlůjovou, zástupce Sokolské župy Budečské starostu Miroslava Davida a vzdělavatelku Alenu Kottovou, ředitele SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše Kladno Petra Patáka, zástupce pedagogického sboru Romanu Vočkovu, Martinu Kubičkovou, Vladimíra Češpivu a jejich žáky. Nechyběli ani zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno ve slavnostních uniformách.

Na úvod pietní vzpomínky zazněla česká statní hymna, kterou zazpívali žáci a všichni přítomní. Předsedkyně kladenské jednoty ČsOL připomněla význam a historii Dne válečných veteránů a tradici nošení vlčího máku. Zdůraznila nutnost si válečné události připomínat, protože v současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci a to i vojáci České republiky. Také proto se členové ČsOL zapojili do sbírky finančních prostředků na podporu Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Každý, kdo do sbírky přispěje dostane jako poděkování květ vlčího máku s trikolórou. V Kladně si Den válečných veteránů připomínáme od roku 2012. Po krátkém projevu žákyně Leontýna Káralová přednesla báseň Johna McCrae Na polích ve Flandrech. Následovalo položení věnce, kytic a byly zapáleny svíčky. Svíčku zapálila dcera válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslava Čížková s tříletou vnučkou Jenny, Vladimír Carvan a Jiří Skála. Předsedkyně ČsOL Kladno poděkovala za účast a ocenila, že žáci přišli ve svém volnu, protože mají vzhledem ke covidu ředitelské volno a sami se přihlásili. I Leontýna si báseň připravila a šla ráda recitovat.

Při příležitosti tohoto významného dne předala předsedkyně kladenské jednoty ČsOL Pamětní minci ČsOL ke 100. výročí založení organizace Petru Patákovi a poděkovala mu za spolupráci, dále starostovi Sokolské župy Budečské Miroslavu Davidovi za podporu a šíření legionářských tradic. Starosta župy poděkoval a řekl, že si váží spolupráce s ČsOL, která trvá již od roku 1994.

Pietní vzpomínka byla ukončena minutou ticha. Všichni přítomní měli připnutý květ vlčího máku. Členové Jednoty ČsOL v Kladně se hrdě hlásí k odkazu svých bratří a nezapomínají. 

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr 

Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů
Kladenští legio...
Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů