Plzeňský Den válečných veteránů

Po loňských omezeních se i v Plzni mohl připomenout Den válečných veteránů, připadající na 11. listopad, v tradiční podobě – setkáním válečných veteránů a veřejnosti u pomníku padlým v boji za svobodu, mír a demokracii v parku Homolka. Nově mu však předcházel pietní akt u pomníku československých legionářů, který se nově nachází před budovou 20. základní školy Plzeň. 

Jedenáctý den jedenáctého měsíce letos připadl na čtvrtek a před budovou základní školy se tak sešli nejen členové Československé obce legionářské, zástupci úřadů a institucí, armády, vlasteneckých spolků a klubů vojenské historie, ale rovněž žáci. Pietní akt u legionářského pomníku v Brojově, iniciovaný vedením Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany, moderoval předseda Jednoty Československé obce legionářské v Plzni, br. Jindřich Plescher, který je sám válečným veteránem. Pomník v podobě kamenného pylonu byl před školu umístěn po demontování z prostoru před plzeňským hlavním nádražím a je jen dobře, že může napomáhat sblížení historie s nejmladšími generacemi.

Čestnou stráž u pomníku zaujali členové plzeňské jednoty ČsOL v historických vojenských stejnokrojích a plzeňští skauti. Nechyběl ani prapor plzeňské jednoty, před dvěma týdny dekorovaný novou pamětní stuhou. Po státní hymně přistoupili zástupci delegací k položení kytic k pylonu pomníku a vzdání pocty československým legionářům a jejich následovníkům z druhého odboje.

Po pietním aktu se přítomní seřadili do průvodu, který vyšel za doprovodu strážníků Městské policie Plzeň z Brojovy ulice směrem na náměstí Milady Horákové. Díky zajištění strážníky bezpečně přešel Nepomuckou třídu do parku Homolka. Tam pokračoval program tradičním shromážděním v 11 hodin u pomníku padlých v boji za svobodu, mír a demokracii. Akci pořádalo Krajské vojenské velitelství Plzeň ve spolupráci s Jednotou Československé obce legionářské v Plzni. Moderátorem byl br. Marek Boháč. K pomníku se vedle členů ČsOL a skautů postavili také členové klubů vojenské historie a praporečníci Sdružení válečných veteránů České republiky a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Na úvod přečetl ředitel KVV Plzeň plukovník generálního štábu Milan Sklenář rozkaz ministra obrany ke Dni válečných veteránů. S projevy vystoupila hejtmanka Plzeňského kraje paní Ilona Mauritzová, primátor města Plzně pan Martin Baxa a předseda plzeňské jednoty ČsOL br. Jindřich Plescher. Následně byla slavností chvíle využita k předání několika ocenění Plzeňského kraje, KVV Plzeň i ČsOL jednoty Plzeň. Jelikož se v loňském roce akce u pomníku na Homolce nekonala a pro plzeňské legionáře je zvykem tuto příležitost využít ke slavnostnímu předání ocenění za činnost pro legionářskou Obec, bylo mezi oceněními více lidí. Po předání ocenění z loňského roku došlo také na příležitostné pamětní medaile 100 let ČsOL, které byly vydány u příležitosti stého výročí založení Československé obce legionářské. Mezi oceněnými nemohl chybět někdejší předseda plzeňské jednoty ČsOL br. Ivan Čiliak, který se zasloužil o vybudování veteránského památníku, před nímž se pravidelně konají akce v Den válečných veteránů. Po předání všech ocenění se delegace institucí, úřadů, ozbrojených sil a spolků chopili svých květinových darů a jejich položením uctili památku všech válečných obětí i památku válečných veteránů.

Akce na Homolce se i přes studené počasí zúčastnilo okolo 150 lidí – čestných hostů, válečných veteránů, příbuzných válečných veteránů, školáků, a dalších. Jednalo se o důstojnou vzpomínku, která se řadí k tradičním plzeňským akcím, na kterou si lidé nacházejí cestu. Postupně se také množí vlčí máky na oděvech přítomných, které představují symbol Dne válečných veteránů. Jejich původ vychází z básně "In Flanders Fields" kanadského vojenského lékaře Johna McCrae, který ji napsal během první světové války.

Po skončení oficiálního programu si mohli účastníci shromáždění dojít na teplé občerstvení, zajištěné členem plzeňské jednoty ČsOL a rovněž válečným veteránem br. Davidem Rossim. Zástupci jednoty se pak odebrali do Štěnovic s do Mokrouš, kde na hrobě Nikolaje Martinova a u pomníku Patrika Štěpánka uctili památku příslušníků Armády České republiky, kteří zemřeli během zahraničního nasazení v Afghánistánu. Čest jejich památce.

Je dlužno ještě poznamenat, že plzeňská jednota se v Den válečných veteránů činila i na jiných místech. V Domažlicích zajišťoval br. Amar Ibrahim po celý den informační stánek, kde si kolemjdoucí mohli za dobrovolný příspěvek pro Vojenský fond solidarity pořídit květ vlčího máku. Společně s domažlickým starostou panem Zdeňkem Novákem se také zúčastnil pietního aktu u pomníku obětí první světové války. V Kolové a Hájích zase položil květiny br. Petr Maxim. Všem zapojeným patří velké poděkování.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Altman, br. Amar Ibrahim, ses. Kateřina Jandíková, br. Petr Maxim a br. Petr Tolar

Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů
Plzeňský Den vá...
Plzeňský Den válečných veteránů