Žehnání praporu města Adamova

Dne 17. listopadu 2021, jsme si připomínali nejen události z let 1939 a 1989. Na tento slavný den se rozhodlo uspořádat město Adamov slavnostní žehnání nového praporu města. Tohoto slavnostního setkání se zúčastnili v roli čestné stráže také členové Jednoty Československé obce legionářské Brno 2 a klubu vojenské historie Moravský BiVoj v dobových stejnokrojích. 

Po projevech starosty a zastupitelů města Adamov, čestná stráž nastoupila k provedení slavnostního aktu. Za znění Husitského chorálu, s praporem města Adamov v rukou praporečníka Matěje Bytešníka, naši bratři slavnostním pochodem nastoupili před přítomné, kde došlo k jeho oficiálnímu požehnání adamovským farářem. 

Celý slavnostní akt, s hojnou účastí místních obyvatel, hostů a autora praporu, doprovázel bohatý kulturní program. Po předání praporu městu a slavnostním odchodu čestné stráže, následovalo promítáním filmu o historii města Adamova a tvorbě samotného praporu. Na závěr, pro Adamov tak významné události, proběhla oficiální diskuse s vystupujícími aktéry. Vedení města Adamov společně se všemi přítomnými, velmi kladně zhodnotilo celý slavnostní akt, přičemž sálem zaznělo poděkování Československé obci legionářské.

text br. Jaroslav Bytešník

foto. Aneta Novotná

Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova
Žehnání praporu...
Žehnání praporu města Adamova