Ostravský Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 připomenuli spolu s představiteli samosprávy, škol, státních institucí a spolků ve čtvrtek 18. listopadu u pamětní desky obětí komunistické zvůle, jež se nachází ve vstupní hale radnice města Ostravy. 

Setkání pořádaného Gymnáziem Olgy Havlové, Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Antikvariátem a galerií Fiducia a ostravskými politickými vězni se zúčastnila také kombinovaná stráž praporu Jednoty ČsOL Ostrava 1 ve stejnokrojích symbolizujících trojí zápas Čechů a Slováků za národní osvobození v uplynulém století. Podvečerním programem přítomné provedl devětaosmdesátiletý Leo Žídek, politicky vězeň komunistů, kteří jej v 50. letech uvrhli do uranových dolů. Statečným lidem jeho formátu - těm, kdo v boji za svobodu a demokratické hodnoty trpěli a umírali - vzdali hosté hned v úvodu hold položením květinových darů. Pietní reminiscenci událostí let 1939 a 1989, ke kterým se bez výjimky vraceli všichni řečníci, umocnila poutavá vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava. Ten také důstojné setkání zakončil státní hymnou.

text: br. Martin Lokaj

foto: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ostravský Den b...
Ostravský Den boje za svobodu a demokracii
Ostravský Den b...
Ostravský Den boje za svobodu a demokracii
Ostravský Den b...
Ostravský Den boje za svobodu a demokracii
Ostravský Den b...
Ostravský Den boje za svobodu a demokracii