Slavnostní odhalení obnoveného památníku v Badíně

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR byla v červnu uskutečněna Československou obcí legionářskou cesta na Slovensko, jejíž hlavním cílem bylo slavnostní odhalení obnoveného Památníku československých legionářů v Badíně nedaleko Banské Bystrice. 

Sedmičlenná delegace vyrazila v dodávce v brzkých ranních hodinách v úterý 22. června od hotelu Legie na cestu dlouhou 530 km, aby ve 13 hod. odpoledne dorazila k místu slavnosti pod slovenskou obcí Badín, jež se nacházelo na křižovatce silnic č. 69 a R1. Právě zde byl dne 27. října 1935 odhalen památník, jež připomínal jednotky československé branné moci, které se zde při bojích v roce 1919 vítězně střetly s maďarskou Rudou armádou. Názvy jednotek pocházejících z Písku, Jindřichova Hradce, Prahy, Plzně, Benešova, Brna a Jičína byly na tomto památníku zvěčněny. Památník však neměl dlouhého trvání. Za druhé světové války byl nejprve poničen a následně za komunistického režimu rozebrán a jeho části použity při stavbě budov v okolí. Jediné, co po původním pomníku zbylo, bylo původní ohrazení a rovněž dva vzrostlé jehličnany, jež na svých zádech snesli z okolních vrchů v roce 1935 místní horalé.

Zájem české strany o obnovu památníku se datuje od roku 2014 a v posledních letech se zintenzivnil natolik, že bylo možné realizovat zhotovení věrné kopie původního díla, jehož autorem byl prof. Antonín Hrdlička.

Samotná slavnost, jejíž součástí bylo odhalení obnoveného památníku, započala ve 14 hod. za přítomnosti slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě, slovenského ministra vnitra Romana Mikulce, českého velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého a náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Daniela Zmeka. Je třeba vyjádřit velké uznání za důstojný průběh i aranžmá celé slavnosti hlavnímu pořadateli, kterým byla samotná obec Badín v čele s jejím starostou Pavlom Hricom. K odhalenému památníku, při kterém po celou slavnost stála čestná stráž s praporem ČsOL, položili společný věnec tajemník ČsOL br. Jiří Filip a ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Pavel Kugler.

Pomník byl obnoven právě za významné organizační a finanční podpory zmíněného odboru českého ministerstva obrany. Stavbu řídili architekti Lukáš Hudák a Michal Kasa a realizoval sochař Peter Valach ve spolupráci s firmou Artisan. Za vynaložené úsilí a skvělou spolupráci při obnově pomníku byli u příležitosti odhalení pomníku oceněni plaketou Ministerstva obrany ČR, udělovanou za péči o válečné hroby, starosta obce Badín Pavol Hric, správce Nadace Milana Rastislava Štefánika Pavel Šesták a sochař Peter Valach.

Po ukončení slavnosti odjela delegace ČsOL nejprve na návrší severovýchodně od Badína, aby zde uctila položením věnce se stuhami ČsOL památku příslušníků 2. čs. paradesantní brigády, jimž je věnován místní památník. Památce letců jsme se následně poklonili u jejich pomníku při letišti ve Sliači. Poslední zastávkou onoho dne byl nesmírně působivý Památník obětem SNP v Kováčové, který od roku 1969 připomíná památku 105 obětí brutálního vraždění německých nacistů z prosince 1945 a ledna a února roku 1945. Poté jsme již zamířili na ubytování do Bánské Štiavnice, kde jsme se ještě onoho večera poklonili u Památníku obětem 2. světové války a SNP, který se nachází v Kamerhofské ulici naproti Hlavnímu báňskému úřadu.

Následující den se delegace ČsOL vypravila k návratu domů. Při cestě jsme se však neopomněli zastavit mimo jiné v Leopoldově u pomníku letce Jaroslava Gucmana, a také položením věnců uctít památku gen. Milana Rastislava Štefánika jak u mohyly v Ivanke pri Dunaji, tak při jeho nadživotní soše na bratislavském nábřeží.

Na závěr si dovoluji poděkovat všem účastníkům delegace ČsOL za příkladnou reprezentaci a plnění úkolů. Pevně věřím, že krásný pomník v Badíně bude již napořád připomínat hrdinný boj našich vojáků na počátku června 1919, díky němuž se našim jednotkám pod velením plk. Josefa Šnejdárka otevřela cesta k boji o Zvolen.

text: br. Jiří Filip

foto: br. Michal Rak

Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení obnoveného památníku v Badíně
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení obnoveného památníku v Badíně
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení obnoveného památníku v Badíně
Slavnostní odha...
Slavnostní odhalení obnoveného památníku v Badíně