Válečný veterán Jan Prokesz oslavil 95. narozeniny

Rodinní příslušníci a členové Československé obce legionářské jednoty Frýdek-Místek navštívili v pátek 26. listopadu rotmistra ve výslužbě br. Jana Prokesze z Oldřichovic u Třince, aby mu poblahopřáli k jeho životnímu jubileu. Společně se svými dvěma bratry Jiřím a Antonínem, kteří již dnes mezi námi nejsou, byli příslušníky Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. 

Zavzpomínal na válečná léta se svými bratry : "Začnu nejstarším bratrem, Jiřím, který byl takovým naším průvodcem a staral se o nás. Bratr Jiří uměl dobře francouzsky, proto byl zařazen na funkci motospojky a tlumočníka ve Wormouthu u generála Lišky. Jeho úkolem bylo doručovat zprávy podle pokynů velení ČsSOB do přední linie bojů. Tonda, měl krycí jméno Jedlička, ten vykonával funkci u zbrojířů a měl na starosti všechny zbraně a muniční sklad. Já jsem byl zařazen do strážního oddílu, účastnil jsem se bojů o továrnu Filature, kde padlo mnoho našich vojáků. Po válce jsme všichni tři měli problémy s tím, že jsme sloužili na západní frontě, teprve po revoluci v roce 1989 jsme se díky plk. Adolfu Kaletovi z Hrádku, stali členy obnovené Československé obce legionářské jednoty Frýdek-Místek a mnozí byli i povýšeni."

Páteční setkání se uskutečnilo v rodinném kruhu. Br. Petr Radina, terénní pracovník projektu Péče ČsOL o válečné veterány, předal br. Janu Prokeszovi dar Ministerstva obrany České republiky a předseda ČsOL jednoty Frýdek-Místek br. plk. v. v. Petr Majer poté předal Pamětní list a společně s ostatními mu popřáli ještě dlouhá léta.

"Situace s covidem mě trápí, nechodím nikam, jsem doma a poslouchám rozhlas. Mám problémy se zrakem, takže nesleduji televizi. Často vzpomínám na své bratry, na spolubojovníky z našeho kraje, Jana Ruckého, Adolfa Kaletu, Zdeňka Měkynu, Jozefa Marosze a další. kteří již dnes bohužel mezi námi nejsou...",řekl nám na závěr setkání.

Příběhy bratrů Prokeszových, ale i dalších z Těšínska, jsou zaznamenány v knize br. Petra Majera Trnitá cesta k Dunkerque, která vyšla v loňském roce.

text a foto: br. Teodor Hybler

01 Br. Petr Maj...
01 Br. Petr Majer předal Janu Prokeszovi Pamětní list
02 Br. Petr Rad...
02 Br. Petr Radina předal br.Janu Prokeszovi věcný dar MO ČR
03 Ses. Soňa Mi...
03 Ses. Soňa Mikulová blahopřeje br. Janu Prokeszovi
04 Bratři Proke...
04 Bratři Prokeszové (zleva Antonín, Jiří a Jan) v roce 1945
05 Jan Prokesz,...
05 Jan Prokesz, rok 1945
06 Trnitá cesta...
06 Trnitá cesta k Dunkerque