Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021

Letošní 28. říjen, 103. výročí vzniku Československé republiky, byl pro bratry a sestry z Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové nezapomenutelným dnem. V rámci oslav tradičně konaných u sochy prezidenta Osvoboditele na Masarykově náměstí předali ocenění vybraným osobnostem a institucím k 100. výročí ČsOL, jako poděkování za jejich dlouhodobou a trvalou podporu. Následně slavnostně převzali z rukou primátora Hradce Králové, prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., vyšívaný prapor jednoty, který byl pořízen z dotací města Hradce Králové a královéhradeckého kraje.

Prapor přebíral a praporečníkovi, kterým byl předseda jednoty br. Radek Vorel, předával člen předsednictva ČsOL a vedoucí Muzea československých legií a Legiovlaku br. Jiří Charfreitag.

Dále si členové jednoty, představitelé města a královéhradeckého kraje pietně připomněli 100. výročí založení naší jednoty a také bratry a sestry, kteří obětovali život v I., II. či III. odboji u Památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Krátkou stať o vzniku a historii Jednoty ČsOL v Hradci Králové přednesla ses. Michaela Brendlová. Následně se členové jednoty a čestná stráž pěší roty AZ KVV HK přesunuli k obnovenému památníku padlých 4. střeleckého pluku "Prokopa Velikého" u Gayerových kasáren, kde krátce pohovořil br. Pavel Kuthan o legionářských tradicích v Hradci Králové. Zde také členové jednoty předali pamětní medaili k 100. výročí ČsOL čestnému předsedovi jednoty br. Jaroslavu Šůlovi, který se bohužel ze zdravotních důvodů už akcí jednoty nezúčastňuje.

Program pokračoval odpolední vernisáží fotografické výstavy 1000 let vojenství v Hradci Králové v městském infocentru, která shrnula uměleckým ztvárněním dějiny vojenství v našem městě od raného středověku po současné působení Armády České republiky. Na vzniku výstavy se podíleli také členové jednoty. Po vernisáži měli bratři Jiří Pachole a Martin Kubeček pro děti a mládež připravenou interaktivní hru s tématem čs. legií a vzniku Československa. Souběžně s hrou probíhal v přednáškovém sále Muzea východních Čech komponovaný program, který připravil br. Jan Hrubecký, kterým spolu s dalšími členy a příznivci jednoty seznamoval návštěvníky s historií ruských legií, zejména pak s historií 4. čs. střeleckého pluku "Prokopa Velikého", a jejich výstrojí a výzbrojí.

text: br. Jan Hrubecký

foto: Zdeněk Puš

Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021
Předání praporu...
Předání praporu jednotě ČsOL Hradec Králové a oslavy 28. října 2021